Pierwsze pieniądze w ramach nowego rozdania z UE dla regionu słupskiego

Aż 5,5 miliona złotych dostaną gminy powiatu słupskiego w ramach podpisanych dzisiaj umów w ramach RPO 2014-2020 z ośrodkami pomocy społecznej dotyczącymi aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

 

Podczas konferencji prasowej, poprzedzającej obrady Sejmiku Województwa Pomorskiego, zorganizowano podpisanie umów z ośrodkami pomocy społecznej z gminy Słupsk, gminy Kępice, gminy i miasta Ustki, gminy Smołdzino, gminy Potęgowo oraz miasta Słupsk. W powiecie słupskim w latach 2016-2018 będzie realizowanych 6 projektów o łącznej wartości 5,5 mln zł. W całym województwie wartość wszystkich, 21 projektów, to ponad 39 mln zł – wsparciem objętych zostanie 2703 mieszkańców województwa.

 

 

 

– Zaczynamy dzisiaj pierwszy projekt w ramach nowego rozdania funduszy unijnych, projekt, który dla naszego regionu ma fundamentalne znaczenie, bo jeśli chodzi o zatrudnienie ziemia słupska boryka się z poważnym problemem bezrobocia – mówi Robert Biedroń, prezydent Słupska.

 

 

Wybrane projekty ukierunkowane są na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Mają one na celu wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności. Każdy projekt posiada w swojej ofercie przygotowanie do podjęcia zatrudnienia: m.in. kursy i szkolenia zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i inne. Wachlarz form wsparcia będzie bardzo szeroki i dostosowany do potrzeb poszczególnych uczestników projektu.