Blisko 26 mln zł dla regionu słupskiego

Region słupski otrzymał 25 884 900 zł w ramach wsparcia dla regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Gminy te zostały pominięte przez wcześniejsze władze w procesie transformacji. Teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawia błąd poprzedników i wyrównuje szanse, dzięki dodatkowym środkom na inwestycje. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki trzeciej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Współpraca rządu i samorządu daje efekty w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców! To gwarantuje zrównoważony rozwój całego kraju. Celem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Rozwiązanie stabilizujące wzmocni finanse samorządów i pozytywnie wpłynie na rozwój każdego regionu. To bezzwrotne dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów.

Dla regionu słupskiego

Trzecia edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych umożliwi realizację ważnych przedsięwzięć w regionie. W powiecie słupskim, który stracił na likwidacji PGR-ów, umożliwi m.in. rozbudowę dróg, zakup taboru transportowego a także remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Smołdzino!

Cieszy mnie fakt, że mój region dzięki rządowym funduszom może kontynuować wyrównywanie szans w małych miejscowościach. Inwestycje poprawią jakość życia mieszkańców gmin i powiatów popegeerowskich i pozytywnie wpłyną na rozwój naszych najmłodszych obywateli. Wszystkie te działania służą także na rzecz tego by wyrównać szanse rozwojowe dla mniejszych miejscowości, które były wcześniej zaniedbane przez transformację w latach 90. W tych trudnych czasach nasz rząd nie śpi! – podkreśla rzecznik rządu, poseł na Sejm RP Piotr Müller.

Wszystkie dofinansowane inwestycje w regionie słupskim:

Gmina Damnica1 940 000 zł – Budowa drogi Karzniczka – Damnica w gminie Damnica.

Gmina Dębnica Kaszubska1 999 200 zł – Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska – infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody

Gmina Główczyce2 500 000 zł – Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wolinia

Gmina Kępice2 500 000 zł – Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno – sportowej nad Jeziorem Obłęskim w Gm. Kępice

Gmina Kobylnica1 960 000 zł – Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach

Gmina Potęgowo1 999 200 zł – Zakup taboru transportowego służącego do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Potęgowo

Gmina Słupsk2 000 000 zł – Budowa sieci kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego w Krępie Słupskiej oraz modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami w Jezierzycach

Gmina Smołdzino1 351 500 zł – Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Smołdzino

Gmina Ustka1 800 000 zł – Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka

Powiat Słupski3 920 000 zł – Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego

Słupski Związek Powiatowo-Gminny3 915 000 zł
1. Cyfryzacja usług publicznych członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego
2.Poprawa niezawodności funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego

Razem: 25 884 900,00 zł.