Czyszczenie i dezynfekcja w rolnictwie

Zadbanie o odpowiedni poziom higieny i czystość jest teraz istotne wszędzie. W rolnictwie jednak jest to wyzwanie szczególne. Koronawirus powodujący chorobę COVID -19 stanowi poważne zagrożenie i w walce z nim nie może być miejsca na kompromisy. Jako, że jest to patogen nowy, nieznany wcześniej niestety nie można powoływać się na certyfikowane sposoby jego zwalczania. Badania naukowe dowodzą jednak, iż wirus ten ginie w temperaturze wyższej niż 60°C. Firma Kärcher posiada w swej ofercie urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody typu HDS, które mogą pracować także w trybie czyszczenia parowego. Wówczas emitują one parę o temperaturze dochodzącej do 155 °C, która skutecznie usuwa z różnych powierzchni patogeny nieodporne na działanie wysokich temperatur, do jakich zalicza się koronawirus. Dzięki tym urządzeniom istnieje także możliwość pracy z środkami czyszczącymi z zastosowaniem lancy pianowej. Pozwala to skutecznie wyeliminować zagrożenie osiągając doskonałe efekty czyszczenia.

Firma Kärcher gwarantuje, że jej urządzenia z podgrzewaniem wody HDS mogą stanowić istotny element procesu dezynfekcji. Urządzenia te z doskonałym efektem były stosowane w rolnictwie w walce z wirusowymi chorobami zwierząt gospodarskich tj. ptasiej grypy i afrykańskiego pomoru świń. Co warto podkreślić ich zakup był subsydiowany z publicznych środków, a ich używanie było rekomendowane przez instytucje publiczne.

Czyszczenie w rolnictwie
Czyszczenie w rolnictwie

Dlaczego czyszczenie z podgrzewaniem wody?

Energia cieplna odgrywa kluczową rolę w przyspieszeniu i poprawie efektywności procesu czyszczenia. Poza mechanicznym działaniem strumienia wody, środkami czyszczącymi i czasem działania to właśnie temperatura jest jednym z czterech współzależnych wskaźników, decydujących o efektach procesu czyszczenia zgodnie z kołem Sinnera (model opracowany przez dr Sinnera do opisania procesu czyszczenia). Wiemy z życia, że ciepła lub gorąca woda jest istotna na przykład przy próbie zmycia oleju lub tłuszczu z naszych rąk. Mycie ich zimną wodą – nawet z dodatkiem mydła – jest mało skuteczne. Dobry efekt można uzyskać dopiero po skorzystaniu z ciepłej wody.

Prawidłowość ta odnosi się również do profesjonalnych prac czyszczących. Zastosowanie wysokiej temperatury zapewnia usunięcie brudu: przyrost temperatury o każde 10°C przyspiesza procesy chemiczne i skraca o połowę czas reakcji. Zastosowanie gorącej wody może skrócić całkowity czas czyszczenia nawet o 40%. Prowadzi to do optymalizacji kosztów. Kolejnym ważnym czynnikiem w przypadku stosowania urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody jest szybsze schnięcie czyszczonej powierzchni. Powierzchnie, które są czyszczone gorącą wodą, pozostają lekko podgrzane co przyspiesza proces schnięcia.

Porządki w gospodarstwie
Porządki w gospodarstwie

Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS

Skrupulatne czyszczenie urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher z podgrzewaniem wody typu HDS umożliwia osiągnięcie wysokiego standardu higieny. Można je stosować w celu dotarcia do miejsc trudno dostępnych ręcznie. Są one szczególnie pomocne przy czyszczeniu i dezynfekcji dużych powierzchni, takich jak sufity, ściany, podłogi, okna, bramy, a także kojce dla zwierząt oraz urządzenia do pojenia i karmienia. Wykazano ponadto, że mogą również skutecznie zwalczać bakterie i wirusy. W rolnictwie znajdą zastosowanie przy pracach dezynfekcyjnych i czyszczących w oborach, kurnikach, chlewach, itp. a także posłużą doskonale do dbania o czystość maszyn rolniczych i środków transportu.

W bieżącej sytuacji można zastosować akcesorium WR 50 dostępne w ofercie Kärcher. Jest to akcesorium przeznaczone do usuwaniu chwastów za pomocą gorącej wody pod ciśnieniem. W obecnej sytuacji takie rozwiązanie doskonale zda egzamin przy czyszczeniu parowym jak i gorącą wodą dużych powierzchni skracając znacznie czas pracy.

Mycie sprzętu rolniczego
Mycie sprzętu rolniczego

Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody są obecnie nieodzowne w miejscach, które wymagają najwyższych standardów higieny, gdyż ich praca skupia się na eliminacji patogenów – bakterii i wirusów. Połączenie wysokiego ciśnienia i gorącej wody podgrzanej do 85 °C może znacznie zredukować liczbę drobnoustrojów nieodpornych na wysokie temperatury. Dowodem na to są badania gospodarstw rolnych, które poparte są wymianą próbek i wynikami badań laboratoryjnych: od 70% do 80% wszystkich mikroorganizmów i patogenów można skutecznie usunąć za pomocą wysokociśnieniowych urządzeń z podgrzewaniem wody pracujących w trybie czyszczenia gorącą wodą. Pracując w trybie czyszczenia parowego można z kolei zwiększyć skuteczność w eliminacji groźnych mikroorganizmów do 99,99%.

Pracując w tych wyjątkowych okolicznościach profesjonalnymi urządzeniami HDS obsługująca je osoba powinna bezwzględnie posiadać wszelkie środki ochrony osobistej. Dodatkowo należy także po skończonej pracy zadbać o dezynfekcję urządzenia.