Pod koniec kwietnia będą pieniądze z programu 500 Plus

Około miliona złotych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłaci wnioskodawcom w ramach programu „500 Plus”. Pierwsze wypłaty tak jak zaplanowano zostaną zrealizowane już 29 kwietnia.

Program wszedł w życie 1 kwietnia. Od tego czasu MOPR „zalała” fala osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze. Według danych pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych do Ośrodka wpłynęło aż 4224 wniosków, w tym 1049 w formie elektronicznej. To bardzo duża ilość. Ogólna prognozowana liczba wniosków w Słupsku ma wynieść około 5000, na około 7000 tys. dzieci.

 
W pierwszym terminie wypłat 29 kwietnia środki finansowe otrzymają wszystkie osoby, którym wydano decyzje. Dotrą one do wnioskodawców pocztą. Pracownicy MOPR wydali ich 1000.

– Rzuciliśmy wszystkie siły do obsługi programu włącznie z nowo przyjętymi pracownikami, ale i tak nie ma najmniejszych szans, aby w pierwszym terminie środki otrzymali wszyscy – wyjaśnia Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR –  Dlatego bardzo prosimy o cierpliwość i zrozumienie.  Już jesteśmy zasypywani telefonami z pytaniami o wydane decyzje, im bliżej terminu wypłat ich liczba wielokrotnie wzrośnie, co bardzo utrudni nam pracę. Zapewniam, że osoby, którym nie zostanie wydana decyzja na pierwszą transzę,  środków nie stracą, otrzymają  je w kolejnym terminie z wyrównaniem.

Pracownicy MOPR oceniają, że w zdecydowanej większości środki z programu wnioskodawcom będą przelewane na konta. Około 150 osób odbierze je w kasie MOPR.

–  Nie spodziewamy się jednak kolejek, o ile wszyscy nie przyjdą w tym samym czasie. – dodaje Klaudiusz Dyjas – Dla przykładu w terminach wypłat świadczeń rodzinnych, kasa MOPR przyjmuję dwukrotnie więcej osób.
29 kwietnia kasa MOPR będzie czynna w godzinach 10.00 – 13.00.

Do obsługi programu 500 Plus, MOPR przyjął dodatkowych ośmiu pracowników. W dniu rozpoczęcia przyjmowania wniosków uruchomiono 20 stanowisk obsługi. Kolejka wnioskodawców została rozładowana już po pierwszej godzinie. Czas oczekiwania na przyjęcie wniosku nie przekraczał 10 minut. MOPR uruchomił dodatkowe 3 punkty przyjmowania wnioskodawców w Szkole Podstawowej Nr 10, w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz przy ul. Jaracza. W wybrane dni wnioski były przyjmowane w przedszkolach i żłobkach.

Wszystkie zaplanowane działania spowodowały, że obsługa programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie została oceniona jako wzorcowo.