Wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupsk

W związku z wygaśnięciem mandatu Radnej pani Katarzyny Rodziewicz informujemy, iż w dniu 8 lipca 2020 Wojewoda Pomorski wydał Zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupsk w okręgu wyborczym Nr 8.

Datę wyborów, wyznacza się na niedzielę 6 września 2020 r. Natomiast do 13-go lipca 2020 należało złożyć zawiadomienie do Komisarza Wyborczego w Słupsku I o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

Okręg nr 8 Siemianice obejmuje następujące ulice: ul. Agrestowa, Akacjowa, Bratkowa, Brzozowa, Cicha, Czereśniowa, Fiołkowa, Grabowa, Graniczna, Jagodowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kwiatowa, Lawendowa, Lipowa, Makowa, Malinowa, Miejska, Miętowa, Migdałowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Piaskowa, Pogodna, Przyjazna, Rumiankowa, Rzemieślnicza, Spacerowa, Spokojna, Tęczowa, Wiśniowa, Ziołowa.

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 8.07.2020. pod poz. 3039.

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słupsk zarządzonych na dzień 6 września 2020 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyznaje się, listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym, następujące numery:

Numer listy 1 Nazwa komitetu wyborczego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI KLIMCZAK – AGNIESZKA KLIMCZAK

Numer listy 2 Nazwa komitetu wyborczego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY RODZIEWICZ – KATARZYNA RODZIEWICZ

Zobacz również: https://www.gminaslupsk.pl/aktualnosci/pokaz/1645_wybory_uzupelniajace_do_rady_gminy_slupsk