Ruch jednokierunkowy na ulicy Lelewela

W dniu 31 marca 2020 r. wprowadzona zostanie zmiana w stałej organizacji ruchu na ulicy Lelewela. Na odcinku od ulicy Profesora Lotha do ulicy Lipowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.

Tym odcinkiem ulicy Lelewela pojedziemy tylko „pod górę” do ulicy Klonowej. Ruch pojazdów w kierunku przeciwnym przejmie ulica Raszyńska, która pozostanie drogą dwukierunkową. Na jezdni ulicy Lelewela, po jej lewej stronie, wyznaczony zostanie pas postojowy.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie naszego miasta.