Rekrutacja do Terytorialsów, również podczas kwalifikacji wojskowych

Od początku lutego 2024 roku, przez trzy kolejne miesiące, w całej Polsce, w tym również w województwie pomorskim, odbywa się istotna dla obronności kraju procedura – kwalifikacja wojskowa. Uczestniczą w niej również rekruterzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy zachęcają kandydatów do podjęcia tej formy służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa to proces, w ramach którego określa się zdolność do służby wojskowej oraz umiejętności i uprawnienia zawodowe osób zgłaszających. Dotyczy to głównie mężczyzn, którzy w danym roku kończą 19 rok życia i starszych, którzy z różnych względów nie przeszli tej procedury. Jednak i kobiety mogą otrzymać takie wezwanie. Dotyczy to zwłaszcza absolwentek studiów medycznych, pielęgniarstwa ale też filologii czy informatyki. Kwalifikacja wojskowa ma na celu zaktualizowanie wiedzy o ilości, zdolności do służby oraz kompetencjach osób, które mogą zostać powołane do służby wojskowej. Po przejściu tej procedury z mocy ustawy osoby takie są kierowane do rezerwy kadrowej Wojska Polskiego.

Rekrutacja do Terytorialsów, również podczas kwalifikacji wojskowych
Rekrutacja do Terytorialsów, również podczas kwalifikacji wojskowych

Warto podkreślić, że w województwie pomorskim, rekruterzy z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej aktywnie angażują się w kwalifikację, aby przedstawić ofertę oraz zachęcić młodych ludzi do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ich obecność oraz zaangażowanie stanowią istotny element tej kampanii a jednocześnie pozwalają dotrzeć z informacjami do niemalże całego rocznika nowych adeptów do służby wojskowej.

Łącznie w województwie pomorskim zaplanowano przeprowadzenie 431 kwalifikacji wojskowych, które obejmą wszystkie powiaty. Jest to znaczący wysiłek mający na celu zapewnienie odpowiedniej kadry dla sił zbrojnych a jednocześnie dla większości pierwsze zetknięcie z wojskiem. Daje to możliwość zapoznania się z ofertą Wojska Polskiego przygotowaną dla nowych kandydatów oraz ułatwia im świadome i odpowiedzialne podjęcie decyzji dotyczących ich przyszłości w strukturach armii.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kwalifikacji wojskowej, a tym samym zapoznanie się z ofertą WOT.

Informacja i zdjęcia: 7 POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ im. kpt. mar. Adama Dedio.