Małe Kwakowo czekają duże zmiany. Będą utrudnienia drogowe

Nowe chodniki i pętla autobusowa powstaną w Kwakowie. Będzie to możliwe
dzięki współpracy Gminy Kobylnica i gdańskiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obie strony podpisały już w tej
sprawie stosowne dokumenty, niebawem rozpoczną się pierwsze prace. Na
tym jednak nie kończą się inwestycje, jakie w najbliższych tygodniach
będą mieć miejsce w Kwakowie. Poprawiony zostanie bowiem także stan
mostu na rzece Kwaczej.

 

Pieniądze, które potrzebne były na sfinansowanie całej inwestycji,
pochodzić będą z budżetu Gminy Kobylnica i środków Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Zadanie pod nazwą „Budowa pętli autobusowej
w ciągu drogi krajowej Nr 21 wraz z budową ciągów pieszo – jezdnych w
miejscowości Kwakowo” pochłonie 869 tysięcy złotych. Zdecydowaną
większość tej kwoty, bo 540 tysięcy, stanowić będzie udział Gminy
Kobylnica.

 

– W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowana zostanie pętla autobusowa
wraz z chodnikiem do szkoły podstawowej oraz ciągi pieszo – jezdne w
obrębie kościoła i w ciągu ulicy Cichej – mówi Wójt Gminy Kobylnica
Leszek Kuliński. Pierwsze prace rozpoczną się niebawem. Na ich
ukończenie będziemy musieli poczekać do zimy. Według harmonogramu
kompleksowe zakończenie robót budowlanych planowane jest na listopad.

 

 

Dodatkowo na spotkaniu, w trakcie którego doszło do podpisania
porozumienia o wspólnej realizacji projektu, przedstawiciele Generalnej
Dyrekcji przekazali Wójtowi informację o innej inwestycji, którą już
wkrótce będzie prowadzić GDDKiA. Mowa o przebudowie przepustu i mostu na
rzece Kwaczej wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej Nr 21 w Kwakowie.
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 20 czerwca 2017 roku a
planowany termin zakończenia prac to koniec września 2017 roku.

 

Pierwsze utrudnienia w ruchu pojazdów samochodowych mogą pojawić się od
10 lipca, z uwagi na wprowadzenie w ciągu drogi krajowej Nr 21 ruchu
wahadłowego.

 

 

Całkowita wartość prac związanych z renowacją przepustu i wykonaniem
dojazdów w ciągu drogi Nr 21 w Kwakowie sięgnie 1 950 800 zł.