Małe Kwakowo czekają duże zmiany. Będą utrudnienia drogowe

Nowe chodniki i pętla autobusowa powstaną w Kwakowie. Będzie to możliwe
dzięki współpracy Gminy Kobylnica i gdańskiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obie strony podpisały już w tej
sprawie stosowne dokumenty, niebawem rozpoczną się pierwsze prace. Na
tym jednak nie kończą się inwestycje, jakie w najbliższych tygodniach
będą mieć miejsce w Kwakowie. Poprawiony zostanie bowiem także stan
mostu na rzece Kwaczej.

 

Pieniądze, które potrzebne były na sfinansowanie całej inwestycji,
pochodzić będą z budżetu Gminy Kobylnica i środków Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Zadanie pod nazwą „Budowa pętli autobusowej
w ciągu drogi krajowej Nr 21 wraz z budową ciągów pieszo – jezdnych w
miejscowości Kwakowo” pochłonie 869 tysięcy złotych. Zdecydowaną
większość tej kwoty, bo 540 tysięcy, stanowić będzie udział Gminy
Kobylnica.

 

– W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowana zostanie pętla autobusowa
wraz z chodnikiem do szkoły podstawowej oraz ciągi pieszo – jezdne w
obrębie kościoła i w ciągu ulicy Cichej – mówi Wójt Gminy Kobylnica
Leszek Kuliński. Pierwsze prace rozpoczną się niebawem. Na ich
ukończenie będziemy musieli poczekać do zimy. Według harmonogramu
kompleksowe zakończenie robót budowlanych planowane jest na listopad.

 

Reklama - Podnośnik koszowy w SłupskuPodnośnik koszowy Słupsk

 

Dodatkowo na spotkaniu, w trakcie którego doszło do podpisania
porozumienia o wspólnej realizacji projektu, przedstawiciele Generalnej
Dyrekcji przekazali Wójtowi informację o innej inwestycji, którą już
wkrótce będzie prowadzić GDDKiA. Mowa o przebudowie przepustu i mostu na
rzece Kwaczej wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej Nr 21 w Kwakowie.
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 20 czerwca 2017 roku a
planowany termin zakończenia prac to koniec września 2017 roku.

 

Pierwsze utrudnienia w ruchu pojazdów samochodowych mogą pojawić się od
10 lipca, z uwagi na wprowadzenie w ciągu drogi krajowej Nr 21 ruchu
wahadłowego.

 

 

Całkowita wartość prac związanych z renowacją przepustu i wykonaniem
dojazdów w ciągu drogi Nr 21 w Kwakowie sięgnie 1 950 800 zł.

Reklama