W Słupsku wybrali najlepszych wolontariuszy. Oto oni

Wybrano laureatów i Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” w Słupsku.

 1. Kacper Firkowski – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, I klasa technikum, w wolontariacie od 4 lat, nie brał udziału w konkursie.

  Koordynator działań Szkolnego Klubu Wolontariusza „Panda”. Realizator projektów „Rolniczak Czyta Dzieciom”, „Zdrowe Drugie Śniadanie”, „Paka dla Bezdomniaka”. Organizator akcji charytatywnych i społecznych w szkole i środowisku lokalnym na rzecz Banku Żywności, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Stowarzyszenia „Muszkieterowie Szpiku” (akcja Dzień Dawcy Szpiku). Aktywny wolontariusz w Fundacji „Indygo”, m.in. przy rekonstrukcji powstania warszawskiego, wydarzeń: „Witkacy na Trawie”, „Śniadanie z Witkacym”, „Zlot Słupskich Czarownic”, „Zwierzę też Człowiek”, „Miejska Eko Gra” oraz warsztatów „Ginące Zawody – Reaktywacja”. Założył „Nieformalną Grupę z Wyspiańskiego”, która pozyskała środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki czemu nastąpiła rewitalizacja podwórka – powstał ekran do wyświetlania filmów oraz mural. Współpracuje z Sołectwem Wiklino (sprzątanie świata, sadzenie drzew, inne działania na rzecz ochrony środowiska) oraz Przedszkolem Miejskim – Integracyjnym nr 8.  Kacper jest też „Słupskim Liderem Aktywności Obywatelskiej” w kategorii „Wolontariat – 2016 r.”.

 2. Bartosz Kowalczyk – V Liceum Ogólnokształcące  w Słupsku, II klasa, w wolontariacie około 5 lat, nie brał udziału w konkursie.
  Od 2013 r. jest harcerzem w 5 Wędrowniczej Drużynie Harcerskiej Hufca ZHP Ziemi Słupskiej im. Obrońców Wybrzeża. Aktualnie pełni funkcję drużynowego.  Stawia na swój rozwój, dlatego bierze udział w różnych kursach i warsztatach, a także stara się zdobyć następny stopień instruktora – przewodnika. Bartosz angażuje się w uroczystości państwowe (warty, poczty sztandarowe), pomaga w organizacji spotkań „Pierwszych Słupszczan”, prowadzi zabawy, zajęcia dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk (także zagrożonych wykluczeniem społecznym). Reprezentuje hufiec, uczestnicząc w biegach, rajdach, wędrówkach harcerskich i zdobywa czołowe miejsca. Aktywnie włącza się w zbiórkę zabawek podczas akcji „Pluszowy Miś” na rzecz dzieci chorych lub ze świetlic środowiskowych. Interesuje się pierwszą pomocą, dlatego rozwija swoje umiejętności na kursach oraz z grupą Joannici Dzieło Pomocy. Służy przy ołtarzu jako ministrant. Pełni funkcję przewodniczącego samorządu szkolnego, a w klasie gospodarza. Jest stypendystą (w zakresie fizyki) projektu „Zdolni z Pomorza”. Godnie reprezentuje szkołę, chętnie bierze udział w akademiach i uroczystościach – patriotycznych, jak i tych niosących rozrywkę.
 3. Kamil Płatek – Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, II klasa technikum, w wolontariacie od 5 lat, dotychczas nie brał udziału w konkursie.
  Jest przewodniczącym Szkolnego Klubu Wolontariatu „Mechanik”, posiadaczem certyfikatu Młodzieżowego Lidera Wolontariatu, członkiem szkolnego samorządu. Brał udział w zbiórkach żywności, współorganizował wigilie i wielkanocne śniadania dla najuboższych organizowane przez Caritas przy Parafii św. Jacka. Pomagał w przygotowaniu paczek żywnościowych oraz zbiórce książek dla dzieci z placówki „Mój Dom – Moja Przyszłość”. Aktywnie uczestniczył w organizowaniu Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Napisał projekt „Mikołajki dla Dzieci” w ramach projektu „Aktywni razem” – wolontariat w środowisku lokalnym”, na który otrzymał dofinansowanie (zorganizował zbiórkę słodyczy wśród uczniów i zabawę mikołajkową z paczkami dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku).  Zainicjował udział uczniów „Mechanika” w kweście na rzecz słupskiego hospicjum. Podejmuje działania przeciw przemocy i agresji oraz przyjmuje aktywną postawę w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. Współpracuje z WOŚP oraz Bankiem Żywności (akcje: Wielkanocna Zbiórka Żywności, Podziel się Posiłkiem, Świąteczna Zbiórka Żywności).

POWIAT

 1. Paulina Haręża – Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy, III klasa gimnazjum, w wolontariacie od 2014 r., dotychczas nie brała udziału w konkursie.
  Należy do Szkolnego Klubu Wolontariusza „Tęcza”. Uczestniczy w marszach przeciw marnowaniu żywności i w zbiórkach Banku Żywności. Pomaga młodszym kolegom ze szkoły podstawowej. Podczas paraolimpiady w Słupsku opiekowała się niepełnosprawną Patrycją. Aktywnie włącza się w coroczne imprezy szkolne, takie jak: organizacja targów edukacyjnych, festynów rodzinnych, rozgrywek sportowych, zbieranie nakrętek na rzecz Fundacji „Nadzieja” itd. W weekendy pomaga przy zawodach sportowych (m.in. XXIV Turniej Piłki Siatkowej i Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kobylnica). Wspomaga kolegów z Ukrainy, Białorusi i Rumunii, uczestnicząc w akcji „Prezent pod Choinkę”. Interesuje się fotografią i dziennikarstwem. Zdobyła „Srebrną Kotwicę” w XVI Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim o „Laur Słupskich Kotwic”. Pracowała też jako wolontariuszka przy przygotowaniu paczek mikołajkowych dla dzieci z przedszkoli i klas pierwszych szkoły podstawowej z Gminy Kobylnica.
 2. Nikola Latała – Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach, III klasa gimnazjum, w wolontariacie od 3 lat, dotychczas nie brała udziału w konkursie.
  Jest liderką Szkolnego Klubu Wolontariusza „Promyk”, gospodynią klasy oraz przewodniczącą szkolnego samorządu. W szkole uczestniczy w przygotowaniu apeli i innych uroczystości. Organizuje lub współorganizuje akcje: „Góra Grosza”, „I Ty Możesz Zostać św. Mikołajem”, zbiórki Banku Żywności, „Szlachetna Paczka”, zbiórki odzieży i artykułów papierniczych dla ubogich rodzin, plastikowych nakrętek i makulatury. Systematycznie opiekuje się starszą mieszkanką wsi. Spędza z nią czas, pomaga w domowych obowiązkach, robi zakupy, spaceruje.Ukończyła szkolenie dla młodzieżowych liderów wolontariatu „Rozwój szkolnego wolontariatu działającego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt”, dzięki czemu jeszcze bardziej świadomie pomaga w Szkolnym Kole Przyjaciół Zwierząt, aktywnie współpracującym z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami o/Słupsk oraz Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt. Nikola w swojej wiosce Ścięgnicy współpracuje z Radą Sołecką, inicjuje wiele ciekawych przedsięwzięć integracyjnych dla dzieci i dorosłych: Dzień Dziecka, Dzień Seniora, mecz piłki nożnej, paczki mikołajkowe dla najmłodszych i ognisko z pieczeniem kiełbasek, muzyką i tańcami. Jest najlepszą uczennicą w szkole (otrzymuje stypendium), dlatego pomaga innym w odrabianiu lekcji. Reprezentuje szkołę w wielu konkursach przedmiotowych.
 3. Katarzyna Piotrowska – Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy, III klasa gimnazjum, w wolontariacie od 2015 r., nie brała udziału w poprzednich edycjach konkursu.
  Należy do Szkolnego Klubu Wolontariusza „Tęcza”. Uczestniczy w zbiórkach żywności Banku Żywności i  nakrętek dla fundacji „Nadzieja”. Wspomaga kolegów z Ukrainy, Białorusi i Rumunii uczestnicząc w akcji „Prezent pod Choinkę”. Pomaga w lekcjach dzieciom, które uczęszczają do świetlicy wiejskiej w Lubuniu. W zeszłym roku została wybrana „Najsympatyczniejszą mieszkanką wsi”. Od 4 lat należy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubuniu (pomoc przy rozstawianiu toru przeszkód na ćwiczenia MDP, opieka nad drużyną dziewcząt w czasie zawodów, w organizacji uroczystości związanych z oddaniem nowej remizy strażackiej, pomoc w sprzątaniu terenu wokół remizy). Bierze tez udział w zawodach pożarniczych oraz jako druhna pomaga w szkoleniu dzieci itd.. Świadczy pomoc na oddziale pediatrycznym  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. W weekendy uczestniczy w sportowych turniejach organizowanych w szkole (jest odpowiedzialna za wypełnianie protokołów oraz sędziowanie podczas rozgrywek sportowych). Pracowała też jako wolontariuszka przy przygotowywaniu paczek mikołajkowych dla dzieci z przedszkoli i klas pierwszych SP z Gminy Kobylnica. Pomagała przy organizacji w Kobylnicy festynu rodzinnego. Zaangażowała się w organizację 25. Finału WOŚP.
 4. Karolina Tusińska – Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy, III klasa gimnazjum, w wolontariacie od 2014 r., nie brała udziału w konkursie.
  Aktywnie uczestniczy w Szkolnym Klubie Wolontariusza „Tęcza”. Z wielkim zaangażowaniem bierze udział w zbiórkach dobroczynnych, kiermaszach i akcjach wolontariackich typu: zbiórki żywności na rzecz Banku Żywności w Słupsku, nakrętek na rzecz Fundacji „Nadzieja”, kwestach na rzecz opuszczonych grobów, festynach rodzinnych, targach edukacyjnych. Wzięła udział m.in.    w działaniu „Prezent pod Choinkę”, organizacji XXIV Turnieju Piłki Siatkowej i Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kobylnica, przygotowaniu paczek mikołajkowych dla dzieci z przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych z Gminy Kobylnica.  Karolina bardzo lubi sport, jest aktywną uczestniczką UKS. W weekendy można liczyć na jej pomoc podczas zawodów.
 5. Matylda Wiśniewska – Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach, III klasa gimnazjum, w wolontariacie od 3 lat, dotychczas nie brała udziału w konkursie.
  Kocha zwierzęta i działa na ich rzecz, zbierając karmę dla zwierząt z gospodarstw zaniedbanych oraz dokarmiając wolnobytujące koty. Po szkoleniu „Bank Inicjatyw Młodzieżowych” napisała projekt „Zwierzak moim przyjacielem”. W ramach projektu przeprowadziła dla uczniów wczesnych klas szkoły podstawowej zajęcia z zakresu edukacji humanitarnej. Włącza się w wiele akcji organizowanych przez Schronisko dla Zwierząt w Słupsku i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami o/Słupsk, m.in. przy organizacji Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt.  Na terenie szkoły współorganizuje akcje,  takie jak: „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”, „I Ty Możesz Zostać św. Mikołajem” (zbiórka słodyczy), zbiórka odzieży dla rodzin potrzebujących wsparcia rzeczowego,  WOŚP, zbiórka gier planszowych dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom – Moja Przyszłość”, zbiórka przyborów szkolnych, plastikowych nakrętek, makulatury i baterii. Pracuje wolontariacko także w „Ochotniczej Brygadzie Książkowej Moliki” w Bibliotece w Sycewicach.  Ukończyła cykl szkoleń dla młodzieżowych liderów wolontariatu.