W powiecie słupskim zaczęli walkę z boreliozą

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Słupskiego radni uchwalili Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim.  Jest to pierwszy program w powiecie słupskim dotyczący profilaktyki boreliozy.

 

 

Choroby przenoszone przez kleszcze stanowią ważny problem medyczny i społeczny. Obecnie największe znaczenie ma borelioza. Borelioza jest chorobą przewlekłą, która może nawet doprowadzić do śmierci.Nie można więc bagatelizować jej objawów, choć trzeba przyznać, że nie zawsze łatwo je rozpoznać.

 

W ostatnich latach w Polsce notuje się wzrost zachorowań. Mieszkańców powiatu słupskiego problem boreliozy dotyka w większym stopniu niż przeciętnego Polaka i przeciętnego mieszkańca województwa pomorskiego.

 

 

– W 2015 roku wśród mieszkańców powiatu słupskiego zanotowano największą liczbę stwierdzonych przypadków boreliozy spośród wszystkich powiatów z terenu województwa pomorskiego – mówi Paweł Lisowski ze starostwa powiatowego w Słupsku. – Wszystkie wskaźniki związane z boreliozą są dla powiatu słupskiego niekorzystne, także w porównaniu ze wskaźnikami krajowymi. Coraz więcej ujawnianych przypadków przyczynia się do rosnącego zainteresowania badaniami. Mieszkańcy mają jednak utrudniony dostęp do badań, na terenie powiatu nie ma poradni chorób zakaźnych i należy korzystać z poradni słupskiej lub poradni w innych powiatach, a to często wiąże się z uciążliwym dojazdem. Ponadto na badania w ramach świadczeń NFZ trzeba czekać kilka miesięcy. Mieszkańcy poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Powiatu sami upomnieli się o opracowanie i wdrożenie programu, który umożliwiłby im też bezpłatne badania w kierunku boreliozy – dodaje Lisowski.

 

Głównym celem przyjętego przez Radę Powiatu programu jest wykrycie boreliozy u mieszkańców powiatu słupskiego poprzez wykonanie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat zapobiegania tej chorobie.

 

Zakłada się, że proponowany do wdrożenia program zwiększy dostępność mieszkańców do badań w kierunku boreliozy, więcej osób zostanie przebadanych, co przyczyni się do zmniejszenia niekorzystnych skutków choroby, wcześniejszego jej wykrycia
i szybszej diagnozy.

W czerwcu nastąpi wybór realizatora programu, a więc podmiotu który będzie przeprowadzał badania.

Program zakłada wykonanie 285 badań diagnostycznych oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej.