Pierwsze konsultacje dotyczące tzw. „Uchwały reklamowej”

W poniedziałek, 29 maja 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące tzw. „Uchwały reklamowej”.
Spotkanie odbyło się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6.

Uchwała reklamowa

Dokładna nazwa projektu tworzonej uchwały brzmi:
Uchwała Nr…Rady Miejskiej w Słupsku z dnia… w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Spotkanie rozpoczęła Pani Monika Węgrzyn z Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Projekt uchwały przedstawiła zebranym Pani Beata Samborska dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Pracownicy Wydziału uczestniczący w spotkaniu skrupulatnie notowali zapytania i sugestie padające z sali, podkreślając, że można je również przesłać do Wydziału, celem dokładniejszego rozpoznania i odniesienia się do ich treści.

Wiceprezydent Miasta Słupsk - Marek Biernack
Wiceprezydent Miasta Słupsk – Marek Biernack

Cel – Uporządkowanie przestrzeni publicznej

Na koniec prezentacji Pan Marek Biernacki, wiceprezydent Miasta Słupsk, ogólnie odniósł się do pytań uczestników spotkania. Przedstawił zamysł uchwały i cel jaki stawia sobie Miasto Słupsk, czyli uporządkowanie przestrzeni publicznej. Podkreślił również, że samo miasto wychodząc niejako ze wzorem postępowania, wprowadziło już zmiany w większości zarządzanych przez siebie obszarach.

Warto dodać, że projekt jest rzeczywiście nowoczesny i miejscami kontrowersyjny, ponieważ stara się uporządkować obszary przestrzeni publicznej nie podlegające regulacji od lat i do tej pory niewiele miast zdecydowało się skorzystać z okazji jakie daje w tej dziedzinie obowiązujące prawo.

Konsultacje społeczne będą odbywały się kilkukrotnie w okresie od 24 maja do 13 czerwca 2017 roku. W tym czasie można kontaktować się z Wydziałem Polityki Przestrzennej Urzędu Miasta i zadawać pytania dotyczące powstającej uchwały.