W Słupsku będą przeszczepiali szpik kostny. Pierwsi na Pomorzu Środkowym

Ośrodek przeszczepu szpiku kostnego planuje utworzyć Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku. Takiego nie ma na całym Pomorzu Środkowym. To ważna informacja dla pacjentów.

 

 

 

Pacjenci ze wskazaniami do autoprzeszczepu szpiku kostnego kierowani są obecnie do Gdańska. Tamtejsza klinika transplantacyjna ma pod swoją opieką teren własny, czyli Trójmiasto oraz wschodnie tereny Polskie. Uruchomienie ośrodka Zarząd Szpitala wspólnie z ordynatorem oddziału hematologicznego planował już od dłuższego czasu. Drogę otworzyła nowa specjalizacja – transplantologia kliniczna, którą ukończył ordynator dr n. med. Wojciech Homenda. Szpital może więc rozpocząć formalne starania o uruchomienie ośrodka. Baza lokalowa już jest. Cała procedura łącznie z kontrolami certyfikującymi powinna potrwać około roku.

 

 
W pierwszej kolejności w ośrodku wykonywane będą autoprzeszczepy.  Co to oznacza w praktyce? – Najpierw chory jest leczony i poddawany chemioterapii  – informuje Elżbieta Gryko, rzecznik słupskiego szpitala. – Trzeba tak wyleczyć szpik kostny, a żeby pobrać komórki do przeszczepu ze szpiku pozbawionego już komórek nowotworowych. Zawsze
pierwszym etapem jest standardowa chemioterapia. Później izolowane są komórki, następnie stosowana jest terapia zwana konsolidującą, czyli terapia która ma zadanie usunąć cały układ krwiotwórczy wraz z komórkami nowotworowymi chorego, aby powrócić na miejsce komórki wcześniej pobranej.