Duże pieniądze na nowoczesne technologie w Słupsku. Kto je dostanie?

Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dotacji z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego projektowi Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku, z którego efektów skorzysta co najmniej 96 przedsiębiorców. Zostaną dla nich przygotowane specjalistyczne usługi doradcze, które pomogą im rozwinąć skrzydła m.in. w obszarach technologii i innowacji.

 

 

Częstą barierą na drodze rozwoju małych firm jest brak dostatecznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie: tworzenia nowatorskich prototypów, zarządzania strategicznego, optymalizacji procesów, ochrony własności intelektualnej czy budowania marki przedsiębiorstwa.

 

 

– Dzięki wybranemu do dofinansowania projektowi, największa w powiecie słupskim Instytucja Otoczenia Biznesu – Słupski Inkubator Technologiczny (którym zarządza Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego) – zwiększy swój potencjał i możliwości o nowe, wysokospecjalistyczne usługi. Dzięki nim Inkubator jeszcze lepiej chce odpowiadać na potrzeby rozwojowe firm z powiatu słupskiego – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

 

Przewidziano przygotowanie 9 typów usług dla przedsiębiorstw. Będzie to doradztwo w zakresie: pomiarów 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania, wykorzystania pomiarów termowizyjnych, efektywności energetycznej, instalacji fotowoltaicznych, zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów produkcyjnych, zagadnień prawnych i związanych z informacją patentową oraz ochrony wartości intelektualnej, kreowania marki przedsiębiorstwa.

 

 

By zbudować potencjał Słupskiego Inkubatora Technologicznego do świadczenia usług dla przedsiębiorców w ramach projektu zostaną wyremontowane dwa budynki przy ulicy Obrońców Wybrzeża 4, a w nich przygotowane pomieszczenia, zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt, a personel SIT skorzysta ze szkoleń.

 

 

Łączna wartość inwestycji to ponad 14,3 mln zł, z czego prawie 6,7 mln zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.