Policzyli bezdomnych w Słupsku

Do 185 osób dotarły specjalne patrole Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i służb publicznych, w ramach prowadzonej w województwie pomorskim akcji liczenia osób bezdomnych.

Patrole liczyły osoby bezdomne w całym województwie pomorskim, w nocy z czwartku na piątek 10 -11 grudnia. W Słupsku do pierwszych osób pracownicy Zespołu ds. osób bezdomnych i uchodźców MOPR, docierali już w godzinach porannych. Jednak główną akację zaplanowano na godziny wieczorne, gdyż w tym czasie osoby bezdomne można zastać w miejscach, w których na co dzień przebywają.

W tym roku w akcji uczestniczyło około 40 osób. Pracowników MOPR wspomagała Straż Miejska, Policja, Streetworkerzy Stowarzyszenia „Horyzont”. Bardzo dużego wsparcia udzieli studenci Akademii Pomorskiej w Słupsku – Wydziału matematyczno-przyrodniczego, Instytutu nauk o zdrowiu o kierunku ratownictwo medyczne.

Patole do późnych godzin nocnych starały się dotrzeć do jak największej liczby osób. Akcję prowadzono w tak zwanych miejscach niemieszkalnych, w których osoby bezdomne przebywają: działkach, pustostanach, klatkach schodowych, dworcu, w okolicach marketów i wielu innych, a także w placówkach pomocowych: noclegowni, schronisku , ogrzewalni, izbie wytrzeźwień.

Do wielu bezdomnych nie udało się dotrzeć

– W tym roku nasze patrole dotarły do 185 osób, to mniejsza ilość w porównaniu z ogólnopolskim badaniem, które prowadzone było na początku roku. Wówczas liczba ta wyniosła 232 – wyjaśnia Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR – Mamy jednak świadomość, że do niewielkiej grupy znanych nam osób nie udało nam się tego dnia dotrzeć. Dlatego realna liczba osób bezdomnych w Słupsku to 200.

Patrole, oprócz liczenia i zbierania danych w formie specjalnych ankiet, oferowały pomoc w przeniesieniu się do placówek pomocowych, informowały o innych formach pomocy oraz badały stan bezpieczeństwa osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, z uwagi na wciąż spadające temperatury.

Liczenie osób bezdomnych w Słupsku, to element badania socjodemograficznego prowadzonego pod nazwą „Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego”. Badanie przeprowadza się co dwa lata i tylko w Województwie Pomorskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Głównym celem akcji jest przedstawienie rzeczywistej liczby osób bezdomnych, ustalenie podstawowych danych na temat zjawiska, a także dotarcie do nieznanych dotychczas służbom pomocowym osób.

Specjaliści z sekcji ds. osób bezdomnych i uchodźców MOPR oceniają, że liczba osób bezdomnych w Słupsku jest od lat na tym samym poziomie i oscyluje w granicach 200.