Komendant słupskiej policji poparł istnienie straży miejskiej

Mieszkańcy Słupska, przedstawiciele Straży Miejskiej w Słupsku, władze miasta i policjanci wzięli udział w debacie społecznej dotyczącej funkcjonowania słupskiej Straży Miejskiej. Jednym z prelegentów był zastępca komendanta miejskiego policji w Słupsku, mł. insp. Tomasz Majkowski, który poprał rozwijanie słupskiej straży miejskiej.

Spotkanie odbyło się w słupskim ratuszu. Wiceprezydent Słupska Marek Biernacki, przedstawił charakterystykę funkcjonowania Straży Miejskiej w Słupsku na przestrzeni kilku ostatnich lat, odnosząc się głównie do danych finansowych związanych z działalnością tej formacji.

Komendant

Pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Słupsku Paweł Dyjas podkreślił ważność jej istnienia i potrzebę jej rozwijania. Zaproszony do udziału w debacie zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku, mł insp Tomasz Majkowski nie tylko zgodził się z przedmówca, ale także wyczerpująco przedstawił codzienną współpracę Policji i Straży Miejskiej w Słupsku.

Podjął temat funkcjonowania i potrzebę dofinansowania monitoringu miejskiego. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Rady Miasta oraz mieszkańcy. Jednym z elementów debaty było zadawanie pytań prelegentom przez uczestników.

Pomysłodawcą debaty było Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Czy strażnicy w Słupsku są potrzebni? Czy spełniają pokładane w nich nadzieje? Co o działalności tej instytucji sądzą mieszkańcy miasta? Na te właśnie tezy i pytania próbowano odpowiedzieć w trakcie dyskusji.