Pół tony tytoniu trzymał w garażu. Chciał oszukać państwo na 300 tys. złotych

Policjanci  z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Słupsku zabezpieczyli ponad 500 kg liści oraz krajanki tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Policjanci szacują, że straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego mogły sięgać nawet  300 tysięcy złotych.

Pół tony tytoniu trzymał w garażu

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Słupsku ustalili, że w jednym z garaży na terenie miasta znajduje się magazyn nielegalnego tytoniu. Podczas przeprowadzonej akcji, w wynajmowanym przez przez słupczanina garażu  funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli łącznie ponad pół tony krajanki, a także  suszonych liści tytoniu. Rzeczy te spakowane już były w dużych kartonach i najprawdopodobniej  przygotowane do dalszej obróbki i dystrybucji.

– Znaleziony susz został przez funkcjonariuszy zabezpieczony. Policjanci oszacowali, że Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego stracił na tym procederze około 300 tysięcy  złotych – mówi Robert czerwiński, rzecznik słupskiej policji. –  W związku z zabezpieczeniem tytoniu trwają czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego procederu.

Jak zaznaczają policjanci, sprawa ma charakter rozwojowy. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.

Nielegalny tytoń

Produkcja wyrobów tytoniowych jest przedmiotem uregulowań zarówno w ustawie o podatku akcyzowym, jak i w przepisach ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 powołanej ustawy działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru producentów tytoniowych. Przedmiotowy rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych (art. 4 cyt. ustawy), który dokonuje wpisu podmiotu na jego pisemny wniosek. Organ ten może również wydać decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w tym wytwarzania wyrobów tytoniowych (art. 7 ustawy). Jak wynika z tych przepisów legalnie można wytwarzać wyroby tytoniowe wyłącznie po wcześniejszym wpisie do rejestru dokonanym przez organa prowadzący rejestr.

W stosunku do osób wytwarzających nielegalnie wyroby tytoniowe tj. wyroby wyprodukowane z tytoniu przeznaczonego do palenia oraz tabakę, ustawodawca przewidział odpowiedzialność karną w art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 14 ustawy o z dnia 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Zgodnie z treścią artykułu 12a karalne jest wytwarzanie wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 2 cytowanej ustawy. Zagrożenie karne w zależności od tego czy wyprodukowane wyroby tytoniowe są znacznej wartości (art. 12a ust. 2 cytowanej ustawy) lub nie, wynosi od: grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, lub jak w ust. 2 do trzech lat. Jednocześnie ustawodawca w art. 14 cytowanej ustawy w przypadku gdy sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu z nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych podniósł zagrożenia karne do trzech lat pozbawienia wolności.