Słupska biblioteka jak Lodołamacz

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku została laureatem Konkursu Lodołamacze 2015. Kapituła konkursu Regionu Pomorskiego przyznała III miejsce w kategorii Instytucja.

– MBP w Słupsku otrzymała nagrodę za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania – tłumaczy Danuta Sroka, dyrektor MBP w Słupsku.

Słupska biblioteka jak Lodołamacz

Konkurs Lodołamacze pod Patronatem honorowym Małżonki Prezydenta RP, organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku odbyła się już X edycja. Lodołamacze to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Lodołamacze

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest X edycja.

Istota Konkursu Lodołamacze:

przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Adresaci Konkursu

Inicjatywa Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której twórcą jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w szczególności skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale wiedzą, jak duże znaczenie w procesie rehabilitacji i integracji pełno- i niepełnosprawnych ma praca.

Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Etapy Konkursu

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, składa się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. W pierwszym etapie niezależne Kapituły, na podstawie nadesłanych materiałów, dokonają analizy i wyłoniły finalistów regionalnych. Zwycięzcy I Etapu automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2015.

http://www.lodolamacze.info.pl/