Plastycy amatorzy na start

Do końca stycznia można zgłaszać swój udział do największego w naszym regionie konkursu dla plastyków amatorów. W tegorocznej VII edycji konkursu „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” przyznanych zostanie aż 8 nagród, ufundowanych przez władze samorządowe, stowarzyszenia twórcze, szkoły i darczyńców prywatnych.

Plastycy amatorzy na start

„Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” adresowany jest do artystów ze Słupska i całego województwa pomorskiego. Jego celem jest ukazanie niezwykłego potencjału oraz niespożytego talentu tkwiącego w twórcach z naszej ziemi. Dodatkowo wystawa pokonkursowa daje szanse na ocenę stanu, dorobku i tendencji w rozwoju amatorskiego ruchu plastycznego. Jury wybierze najlepsze, w tym roku prace, z pośród ponad setki dzieł rzeźbiarskich i malarskich, które rokrocznie nadsyłane są do Słupskiego Ośrodka Kultury. Na twórców najlepszych dzieł czekają nagrody.

– W konkursie mogą brać udział wyłącznie twórcy nieprofesjonalni w tym młodzież od 16 lat. Warunkiem jest dostarczenie 1 – 2 prac w zakresie malarstwa lub rzeźby o dowolnej tematyce w terminie do końca stycznia 2016 roku na adres: Słupski Ośrodek Kultury, 76-200 Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1 – mówi Maciej Swornowski ze Słupskiego Ośrodka Kultury w Gdańsku.

Karta zgłoszenia oraz regulamin do pobrania na stronie www.sok.slupsk.pl

Organizatorami VII edycji „Niekontrolowanego Obszaru Wrażliwości” są Słupski Ośrodek Kultury, Klub Plastyka im. Stefana Morawskiego oraz Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej, przy współudziale Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku, Starostwa Powiatowego w Słupsku, Akademii Pomorskiej w Słupsku i Liceum Plastycznego w Słupsku.