Zdobądź pieniądze na wymianę dachu

Kolejna edycja „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim” Starosta Słupski ogłosił nabór do „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim – edycja 2016”. Wnioski przyjmowane będą do dnia 29 lutego 2016 r.

Do wniosku dołączyć należy ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych.

Na wymianę dachu

W ramach Programu uzyskać będzie można dofinansowanie do zadań realizowanych przez wyłonioną w drodze przetargu firmę, wykonującą usługę polegającą na:
• demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wytworzonych odpadów azbestowych z budynków mieszkalnych – 100 % całościowych kosztów zadania,
• demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wytworzonych opadów azbestowych z budynków gospodarczych – 100 % całościowych kosztów zadania, jednak nie więcej niż 10 000 zł,
• transporcie i unieszkodliwieniu powstałych wcześniej odpadów azbestowych – 100 % całościowych kosztów zadania, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

Wnioski o zakwalifikowanie do Programu wraz z załącznikami otrzymać można w Biurze Obsługi Interesanta, Wydziale Środowiska i Rolnictwa (pok. nr 316) lub pobrać ze strony internetowej Starostwa w zakładce dla Mieszkańców>Azbest>Wnioski. Wypełniony wniosek wraz z złącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (pok. Nr 1 ) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.

– Powiat słupski corocznie korzysta z dofinansowania zadania ze środków finansowych pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – mówi Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego.
Celem Programu jest zapewnienie równego dostępu wszystkim mieszkańcom powiatu słupskiego do możliwości wymiany eternitowego pokrycia dachowego, ponieważ spośród gmin jedynie Kobylnica i Słupsk realizują własne programy usuwania azbestu.

W roku 2015 w ramach realizacji „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim” unieszkodliwiono 189,14 Mg odpadów azbestowych na łączną kwotę 78 385 zł, w roku 2014 zaś 190,17 Mg na łączną kwotę 83 334,48 zł.