Nadzwyczajna sesja w słupskim starostwie. Zobacz czemu była taka pilna

Wczoraj (27 stycznia) zorganizowano XV sesję Rady Powiatu Słupskiego. Sesja nie była planowana, została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Słupskiego z uwagi na potrzebę podjęcia kilku uchwał.

Uchwała w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce. Podjęcie uchwały było niezbędne do przeprowadzenia dodatkowych prac z uwagi na większe niż zakładano zużycie istniejącej kanalizacji deszczowej. Dodatkowe roboty dotyczyły renowacji istniejącego kanału deszczowego metodą otwartego wykopu. Strony umowy tj. powiat słupski, Ustka, gmina Ustka i spółka E.Debowska i Wspólnicy, które finansowały podstawowy zakres prac pokryły koszty robót dodatkowych w kwocie 892 374,16 zł. proporcjonalnie do wkładu jaki miały w finansowaniu zakresu podstawowego. W przypadku powiatu jest to kwota 399 158, 96 zł.

Radni powiatowi przegłosowali także uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu słupskiego do wspólnej realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków planowanego do realizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

– Przedmiotem projektu będą prace termomodernizacyjne na 49 obiektach użyteczności publicznej na terenie Ustki, gmin Ustka, Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska – mówi Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego.

Dla Powiatu przewidziano w ramach projektu termomodernizację 3 budynków:
– Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8
– Powiatowego Urzędu pracy i Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce ul. Bursztynowa 12.

Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Ustka na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu. Na dokumentację samorządowcy przekazali 20 000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych). Poza samorządem powiatowym w ramach porozumienia zadeklarowało również Słupsk 50 000 zł. oraz Urząd Morski w Słupsku 380 000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej stanowi pierwszy krok w realizacji tego przedsięwzięcia i ma pozwolić na oszacowanie kosztów przebudowy portu oraz na podjęcie działań w zakresie pozyskania finansowania inwestycji.

Rada Powiatu przyjęła również uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku,