Będą dyskutować o Województwie Środkowopomorskim

20 kwietnia br. o godz. 10:00 w auli 414 przy ul. Boh. Westerplatte 64 odbędzie się debata pt. Prawdy i mity o Środkowopomorskim, organizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku oraz Słupskie Porozumienie Obywatelskie.

o Województwie Środkowopomorskim

Włączyć do debaty może się każdy kto chce poznać różne aspekty dotyczące propozycji utworzenia Województwa Środkowopomorskiego w kontekście społecznym, obszarowym, ekonomicznym  i gospodarczym.

Udział w debacie wezmą przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, środowiska akademickiego oraz społeczność, która żywo interesuje się tą tematyką.

Program debaty

Oto program debaty dla osób chcących wziąć w niej udział:

10:00 otwarcie debaty –  prof. nadzw., dr hab. Roman Drozd  Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Andrzej Twardowski Prezes Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego

10:15 dr Eugeniusz ŻuberWojewództwo Środkowopomorskie – Jakie? Dlaczego? Kiedy?

10:35 dr Luiza Ossowska (Politechnika Koszalińska) – Zmiany w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w regionie Pomorza Środkowego na tle pozostałych gmin województw sąsiednich.

10:55 Barbara Podruczna – Mocarska (Akademia Pomorska w Słupsku)-  Wybrane województwa w Polsce a aktualny okres programowania UE 2014-2020.

11:15 dr Mariusz Miedziński  (Akademia Pomorska w Słupsku)  – Rola turystyki i gospodarki morskiej w kształtowaniu potencjału ekonomicznego Pomorza Środkowego i utworzenia Województwa Środkowopomorskiego.

11:35 prof. Marek Gorzko (Akademia Pomorska w Słupsku) – wyniki sondy przeprowadzonej wśród mieszkańców Słupska dot. woli utworzenia Województwa Środkowopomorskiego.

12:00 – przerwa kawowa (Galeria Akademicka)

12:20 Debata/dyskusja z udziałem przedstawicieli władz rządowych oraz samorządowych.

12:20 Przedstawiciel rządu

12:35 Jolanta Szczypińska Poseł na Sejm RP

12:50 Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

13:05 Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

13:20 – dyskusja

ok. 15:00 zakończenie Debaty