Pochwal się swoimi zdjęciami ze Słupska. Możesz wygrać nagrodę

Słupski Klub Fotograficzny Fotoaktywni organizuje VI Słupski Przegląd Fotografii. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku twórczego słupskich fotografików powstałego w latach 2014-2015. W konkursie może wziąć udział każdy.

Pochwal się swoimi zdjęciami

Przegląd ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich fotografujących, mieszkańców Słupska oraz osób związanych ze Słupskiem poprzez pracę, szkołę czy też studia i ma charakter konkursu.
Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez Jury. Najlepsze prace będą nagrodzone i zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej – informuje Waldemar Michorzewski, prezes Słupskiego Klubu Fotograficznego Fotoaktywni.

Otwarciu wystawy towarzyszyła będzie prezentacja katalogu z pracami zakwalifikowanymi do wystawy.
Tematyka prac powinna zawierać się w czterech kategoriach: Człowiek, Przyroda, Cywilizacja, Multimedia. Nowością w tegorocznej edycji Przeglądu jest kategoria Multimedia.

To odpowiedź na coraz szersze zainteresowanie nowymi trendami w fotografii i płaszczyznami prezentacji tej sztuki, związanymi z rozwojem i dostępnością urządzeń technicznych. Fotokast, timelaps, animacja poklatkowa, diaporama czy cinemagraph, to tylko kilka z nurtów fotografii, które można zaprezentować w tej kategorii.
Termin nadsyłania prac: 12 listopada 2015