Jest tylko jedna taka instytucja w mieście. Działa już rok

Minął rok działalności Centrum Integracji Społecznej. Dziś obchodzono jubileusz, na który zostali zaproszeni aktualni uczestnicy oraz, ci którzy CIS już skończyli.

Centrum Integracji Społecznej działa już rok

Głównym zadaniem Centrum Integracji Społecznej jest wspieranie uczestników w procesie odzyskiwania zdolności pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, wiary w siebie i powrotu do pracy.

Działania prowadzone są według idei ,,praca zamiast zasiłku”, a uczestnicy CIS rekrutowani są spośród klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Są to osoby w trudnych sytuacjach życiowych.

Przez rok działalności Centrum, nowe umiejętności nabywało w nim i nadal nabywa w sumie 90 uczestników. Działania pod okiem fachowców i psychologów prowadzone są na pięciu warsztatach: remontowo-budowlanym, opiekuńczo-gospodarczym, konserwatorsko-porządkowym, warsztacie prac twórczych, wytwórczo-handlowym.

Po roku działalności Cis ukończył 49 osób. Z danych wynika, że m.in. 19 z nich podjęło zatrudnienie, 2 osoby wyszły z bezdomności, 5 podjęło leczenie mające na celu wyjście z uzależnień.

– Praktyka oraz wnioski wyciągane przez specjalistów pokazują, że CIS jest bardzo skutecznym narzędziem reintegracji społecznej i zawodowej – mówi Monika Zenik – Krupień, kierownik CIS – Ale CIS to nie tylko suche dane o skuteczności, to przede wszystkim ludzie i ich niesamowite historie przemian. Jeden z uczestników kiedy zaczął z nami współpracę był osobą bezdomną, mieszkającą w kartonach. Obecnie pracuje, wynajmuje mieszkanie i planuje ślub. I takie historie są miarą naszego sukcesu i dodają skrzydeł do dalszej pracy.

Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku

Instytucją tworzącą Centrum Integracji Społecznej w Słupsku jest Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku. CIS powstał dzięki realizacji projektu w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja RPO WP na lata 2014-2020.

Wnioskodawcą jest Miasto Słupsk. Projekt realizowany jest w partnerstwie z MOPR w Słupsku,  PUP w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont. CIS rozpoczął swoją działalność od lipca 2016 roku.

Fotografia: Centrum Integracji Społecznej w Słupsku na portalu Facebook