W Kobylnicy już wiadomo, kto zdobył pieniądze z budżetu obywatelskiego

Poznaliśmy zwycięskie projekty tegorocznej edycji Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego. O tym, które spośród 33 zgłoszonych zadań, zostaną zrealizowane decydowała liczba głosów oddanych przez mieszkańców. 

Głosowanie rozpoczęło się 21 sierpnia i trwało do 7 września. W tym czasie oddano 4162 głosy (3819 prawidłowych). Choć od poprzedniej edycji wprowadzono możliwość dokonywania tego metodą internetową, to wciąż największą popularnością cieszy się tradycyjny, papierowy sposób wyrażania swojej oceny. W ten sposób oddano 3874 głosy.

W wyniku głosowania wybrano 15 zadań:“ 10 społecznych i 5 infrastrukturalnych. W głosowaniu najbardziej aktywni okazali się mieszkańcy Sycewic, którym udało się zebrać 574 głosy na zadanie infrastrukturalne oraz 746 głosy na zadanie społeczne.

Poniżej przedstawiamy listę zadań, które głosami mieszkańców zostały wybrane do realizacji w III edycji Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadania infrastrukturalne:

Grupa nr 1 
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym (441 głosów)
Grupa nr 2 
Budowa drogi na ul. Ogrodowej w Zajączkowie (353 głosy)
Grupa nr 3
Renowacja Wielopokoleniowego parku wypoczynku i rekreacji w Kuleszewie III etap (301 głosów) 
Grupa nr 4 
Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów w ciągu drogi gminnej ul. Kościelna w Sycewicach (574 głosów)
Grupa nr 5 
Modernizacja i rozbudowa boiska piłkarskiego w Kobylnicy przy ul. Wodnej poprzez zainstalowanie nowoczesnego systemu nawadniającego i nagłaśniającego (366 głosów)

Zadania społeczne:
Grupa nr 1
„Ćwicz z nami w Luleminie” (95 głosów) 
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kczewie (161 głosów) 
Grupa nr 2 
Piknik rodzinny w Lubuniu (270 głosów)
Przygoda kulinarna w Kruszynie (218 głosów) 
Grupa nr 3
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Reblinie w sprzęt nagłaśniający (323 głosy) 
Kurs komputerowy w świetlicy wiejskiej w Kuleszewie (313 głosów) 
Grupa nr 4
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sycewicach – „Strażacka wata cukrowa:€“ zawsze smaczna i kolorowa (746 głosów)
Kwiaty nie tylko we włosach: warsztaty florystyczne w świetlicy w Łosinie (418 głosów)
Grupa nr 5
Projekt edukacyjny pn. „Poznaje świat w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy” (210 głosów)
Spotkanie integracyjne „Dzień sąsiada – dla mieszkańców i przyjaciół ulicy Chabrowej w Kobylnicy (117 głosów)

– Mieszkańcy Gminy Kobylnica już od 3 lat aktywnie włączają się w proces przygotowywania projektu budżetu na kolejny rok, poprzez uczestnictwo w Kobylnickim Budżecie Obywatelskim – informuje Karol Kotusiewicz z gminy Kobylnica. – Z roku na rok zainteresowanie budżetem partycypacyjnym wzrasta, co pokazuje ilość zgłaszanych zadań, a także coraz większa liczba głosujących. Cieszymy się, że mieszkańcy tak chętnie angażują się w rozwój Gminy. Mamy nadzieje, że zaangażowanie mieszkańców w kolejnych edycjach będzie takie samo albo jeszcze większe.