Zatrzymany kadr

„Pasje mieszkańców ziemi słupskiej – dzieci, młodzieży i dorosłych” to tytuł najnowszej wystawy fotograficznej. Ekspozycja powstała z inicjatywy Rajmunda Klimaszewskiego, społecznika i przewodnika turystycznego. Zdjęcia zostały podzielone na cztery części. Każda z nich znajduje się w innym miejscu.

Zatrzymany kadr

W Ratuszu można zobaczyć pasje końskie, rowerowe i sportowe. Z kolei w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej znajdują się pasje związane z przyrodą. W Miejskiej Bibliotece Publicznej te związane z kulturą, a w Starostwie Powiatowym pasje związane z rekreacją i bezpieczeństwem.

Inspiracją do stworzenia wystawy była tegoroczna akcja zimowa, zorganizowana dla dzieci, pod nazwą „Końskie ferie” w Wielogłowach. Jak podkreśla Rajmund Klimaszewski, komisarz wystawy – Ekspozycja to ewenement w skali Słupska. Staraliśmy się dotrzeć i zachęcić ludzi, którzy są zarażeni pasją od dziecka. Takimi ludźmi są między innymi właściciele stajni Appaloza.

Pasje mieszkańców ziemi słupskiej

Wyboru zdjęć dokonali lokalni fotoreprterzy: Zbigniew Bielecki, Ireneusz Wojtiewicz i Jan Maziejuk. Ten ostatni jest także autorem większości zdjęć. Fotograf ma nadzieję, że kiedyś powstanie album prezentujący pasje mieszkańców ziemi słupskiej.

W każdym z miejsc ekspozycję można oglądać do 12 czerwca. Wystawa zostanie połączona i podsumowana 19 czerwca. Wszystkie zdjęcia zostaną przewiezione do Wozowni Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.

Odwiedź: