Witkacy inspiracją dla Liceum Plastycznego

W marcu tego roku odbędzie się uroczystość nadania imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza Liceum Plastycznemu przy ZSI w Słupsku. Zespół Szkół Informatycznych wcześniej nawiązał współpracę z Teatrem im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem, a 25 lutego zostało podpisane porozumienie o współpracy z Nowym Teatrem im. Witkacego w Słupsku.

 

Strony porozumienia postanowiły podjąć współpracę służącą rozwojowi i propagowaniu kultury teatralnej wśród młodzieży. Porozumienie dotyczy szczególnie współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów. Słupski teatr udostępni swój obiekt i bazę techniczną do realizacji inicjatyw podejmowanych przez uczniów i nauczycieli Liceum Plastycznego. Podobnie słupski „Plastyk” będzie służył swoim zapleczem technicznym.

 

– Bardzo się cieszymy, że nawiązaliśmy współpracę z Nowym Teatrem. Teatr jest tym rodzajem sztuki, która przez swój interdyscyplinarny charakter ma bardzo szerokie pole oddziaływania. Wielokierunkowość oddziaływania, stwarza szerokie możliwości wykorzystania teatru w pracy z młodzieżą. Nasza szkoła stale poszukuje osób i instytucji, które mogą wspierać jakość realizowanego procesu edukacyjnego i wychowawczego. Będziemy starać się kreować różne inicjatywy i wspierać w realizacji wspólnych planów – mówi Robert Zając, dyrektor administracyjny w Liceum Plastycznym przy ZSI w Słupsku.