Wielki awans słupskiej uczelni w rankingach. Co to da studentom?

Akademia Pomorska zajęła pierwsze miejsce (ex aequo z Akademią im. Jan Długosza w Częstochowie i Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie) w rankingu uczelni pedagogicznych w ramach   Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2018.

– Z radością informujemy również, że w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018 w kategorii kierunków humanistycznych filologia polska w naszej Akademii zdobyła czwarte miejsce po filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim – mówi Małgorzata Matusiak z biura rektora AP w Słupsku.

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 Akademia Pomorska zyskała również wysokie noty w następujących kryteriach (udział procentowy w stosunku do maksymalnej oceny, tj. 100%):

umiędzynarodowienie – wymiana studencka [przyjazdy] (100%)

absolwenci na rynku pracy – ekonomiczne losy absolwentów (70, 04 %)

warunki kształcenia – dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych (54,72%)

potencjał naukowy – ocena parametryczna (53.33%)

efektywność naukowa – efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania (47,91%)

umiędzynarodowienie – nauczyciele akademiccy z zagranicy (40,91)

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 – Najlepsze uczelnie akademickie 2018 Akademia Pomorska znalazła się, podobnie jak w poprzednich latach, na miejscach 61-70.

http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-uczelni-akademickich