W Pomorskiem największy spadek bezrobocia w kraju

O ponad 5,4 tys. osób bezrobotnych jest mniej w maju w rejestrach powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. Bezrobocie na Pomorzu spadło poniżej 88 tys. To najlepszy wynik w kraju. W województwie przybyło też wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 10,3 proc. i jest o 0,6 pkt. proc. niższa niż w kwietniu.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego w maju br. wyniosła 87,9 tys. osób ( w stosunku do kwietnia to spadek o 5,8%). Dla porównania w maju ubiegłego roku było ich więcej o 17,5 tys.

W Pomorskiem największy spadek bezrobocia w kraju

– Już od kilku miesięcy zauważamy spadek liczby osób bezrobotnych na Pomorzu, a w maju osiągnęliśmy rekordowy – na tle całej Polski – wynik. To w naszym województwie odnotowano największy spadek bezrobocia aż o 5,8 proc. Pomorskie jest też województwem, w którym dynamicznie przybywa osób pracujących. To efekt aktywności lokalnych przedsiębiorców, którzy kreują nowe miejsca pracy, pozytywny skutek rozwijających się inwestycji w regionie oraz działań promujących zatrudnienie przy wsparciu środków unijnych czy Funduszu Pracy, o które samorząd województwa pomorskiego nieustannie i skutecznie zabiega – komentuje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – W miesiącach letnich spodziewamy się dalszego spadku liczby bezrobotnych.

Na poprawę sytuacji na pomorskim rynku pracy mają wpływ również prace sezonowe w rolnictwie, gastronomii, hotelarstwie i turystyce, a pozytywne trendy powinny utrzymać się jeszcze przez kilka miesięcy, przynajmniej do końca sezonu turystycznego.
Według wstępnych danych w maju br. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach województwa, największy w powiatach: sztumskim o 16,2% (o 431 osób) i puckim o 10,0% (o 339 osób). W ubiegłym miesiącu pomorscy pracodawcy zgłosili więcej – o ponad 20 procent – wolnych miejsc pracy, a liczba wolnych miejsc pracy w porównaniu z sytuacją w kwietniu zwiększyła się o 1,6 tys. i wyniosła 8,7 tys. W tym samym czasie w roku 2014 liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wynosiła 6,8 tys.

Stopa bezrobocia w województwie pomorskim na koniec maja 2015 r. zmniejszyła się o 0,6 pkt proc. w stosunku do kwietnia 2015 r. i wynosiła 10,3%, podczas gdy rok temu w maju wynosiła 12,2%. W kraju stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,4 pkt proc. do poziomu 10,8% (rok temu wynosiła 12,5%).