Sprzeciw wobec kontroli rodzin uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce

Kolejny miesiąc trwa walka o szkołę podstawową nr 3 w Ustce. Czy władze Ustki chcą zlikwidować szkołę tak bardzo, że bez przyczyny kontrolują mieszkańców miasta? Zaniepokojeni uczniowie i rodzice informują, że narażani są na coraz bardziej niebezpieczne kroki związane z nieuzasadnionym lustrowaniem mieszkańców Ustki. Poseł Piotr Müller podjął kroki, aby wyjaśnić tę sytuację.

Dochodzi obecnie do kuriozalnej sytuacji, w której władze miasta sprawdzają czy dziecko mieszka pod wskazanym adresem i czy w domu jest pokój dziecięcy. Jak informują mnie mieszkańcy dotyczy to tylko uczniów konkretnej szkoły. – powiedział Piotr Müller, poseł ze Słupska i minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Jestem bardzo zaniepokojony tą sytuacją. Tworzy to wrażenie wykorzystywania straży miejskiej do zniechęcenia rodziców, żeby wysłali do tej placówki swoje dzieci. Dlatego zainterweniowałem i skierowałem oficjalne zapytanie do władz Ustki na jakiej podstawie podejmują takie kroki. – podkreślił Müller.

Pismo posła Piotra Müllera do Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka
Pismo posła Piotra Müllera do Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka

Szkoła ze sportowymi osiągnięciami

Szkoła Podstawowa nr 3 ma na swoim koncie imponujące osiągnięcia sportowe swoich podopiecznych. Prowadzi oddziały o profilu sportowym oraz siedem oddziałów mistrzostwa sportowego. Dwa lata temu została przekształcona z gimnazjum, a żeby była dostosowana do potrzeb uczniów szkoły podstawowej zainwestowano w jej wyposażenie oraz remont. Przeprowadzono również dwa przetargi na projekt boiska przy szkole. SP3 ma najnowsze wyposażenie spośród trzech szkół podstawowych działających na obszarze Ustki. Do tego w żadnej z pozostałych dwóch szkół, ze względów lokalowych, nie jest możliwe prowadzenie oddziałów mistrzostwa sportowego.

Problemy SP3 w Ustce trwają już od początku roku szkolnego

Teraz pomimo jednoznacznych sprzeciwów społeczności lokalnej i Kuratorium Oświaty, Burmistrz Ustki podjął decyzję o sprawdzaniu, czy pod wskazanym adresem mieszka dziecko oraz czy w mieszkaniu znajduje się pokój dziecięcy. Dlatego sprawą zainteresował się Piotr Müller, który skierował na ręce Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka pismo z prośbą o podanie podstaw prawnych podejmowanych działań.

Bez SP3 zostaną tylko dwie szkoły podstawowe w Ustce

W Ustce od zawsze funkcjonowały trzy szkoły podstawowe. Tylko taka sieć szkół zapewnia odpowiednie funkcjonowanie. W przypadku likwidacji SP3 dojdzie do zwiększenia liczby uczniów w klasach, a ze względu na niewystarczającą liczbę sal lekcyjnych dzieci prawdopodobnie musiałyby mieć zajęcia do późnych godzin.

Taka sytuacja nie wpłynie dobrze na efekty nauczania w szkołach w Ustce. Dzieci będą miały gorsze warunki nauki – będzie ich więcej w klasach, a także plany zajęć mogą zakładać wielozmianowość, czyli zajęcia będą do późnych godzin. – podkreślił Piotr Müller.– Rok 2020 to rok pandemii koronawirusa, a co za tym idzie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Nagromadzenie większej liczby dzieci na tej samej przestrzeni nie jest dobrym rozwiązaniem. – dodał.

Fotografia: Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce – Facebook