Sprzątanie świata – wiosenne porządki – akcja słupskich uczniów

Uczniowie i trenerzy ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Słupsku zorganizowali akcję pod hasłem „Sprzątanie świata – wiosenne porządki”.

Uczniowie pojedynczo, we dwójkę lub w niewielkich grupach, zaopatrzeni w worki i rękawiczki, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie epidemii koronawirusa, sprzątali teren słupskiego Lasku Północnego i Południowego, obszary przy miejskich osiedlach, a także zalesione tereny w okolicach Sławna i Bierkowa.

Akcja głęboko uświadomiła naszym uczniom, że wyrzucone i porzucone w lesie szklane i plastikowe butelki, foliowe torby i opakowania po produktach spożywczych, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska. Uczniowie zebrali dziesiątki worków śmieci i niestety smutne refleksje: ludzie nie szanują swojego naturalnego środowiska. Nasza inicjatywa była wspólną lekcją poszanowania środowiska. Celem akcji było rozbudzanie świadomości ekologicznej, zwrócenie szczególnej uwagi na poszanowanie otaczającej nas przyrody, a także inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Dziękujemy uczniom i trenerom za ich ogromne zaangażowanie w tę akcję – mówi Daniel Stawski ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Słupsku.