Spotkanie z mieszkańcami w sprawie akwaparku

Urząd Miasta w Słupsku zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące inwestycji park wodny „Trzy Fale”, które odbędzie się w poniedziałek 22 czerwca 2015 roku o godz. 18:30 w sali 211 słupskiego ratusza.

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie akwaparku

– W trakcie spotkania chcielibyśmy przedstawić mieszkańcom aktualną informację o przebiegu i skutkach rozstrzygnięcia przed Sądem Polubownym sporu pomiędzy Miastem Słupsk, a wykonawcą aquaparku, wskazać możliwe rozwiązania w zakresie spłaty przeszło 24 mln złotych na rzecz firmy Termochem sp. z o.o. – mówi Karolina Chalecka z Urzędu Miasta w Słupsku. – Chcielibyśmy także omówić działania prowadzone przez kierownictwo związane z inwestycją w związku z rozstrzygnięciem sporu.