W Słupsku o zrównoważonym rozwoju

W Słupsku o zrównoważonym rozwoju

W tym roku Polska po raz pierwszy włączyła się w ogólnoeuropejską inicjatywę, której celem jest promowanie i wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w akcji zachęcało Ministerstwo Środowiska. W Słupsku Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju rozpocznie się 31 maja i potrwa do 3 czerwca. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji.

W Słupsku o zrównoważonym rozwoju

31 maja – Plac przed Ratuszem 11:00-15:00
Miasto w ruchu – festyn na Placu Zwycięstwa
Impreza będzie okazją do zaprezentowania najnowszych autobusów miejskich Scanii i spotkania z Ambasadorem Szwecji. Zaplanowano także ekowarsztaty i dużo malowania. Pojawi się także miasteczko ruchu drogowego.

1 czerwca
09:30 – Urząd Miejski w Słupsku s.211
Spotkanie dla młodzieży: Młodzi z zieloną energią
W spotkaniu wezmą udział młodzi naukowcy oraz ich nauczyciele. Będzie to okazja do dyskusji o nowych technologiach związanych z zieloną energią.

10:00 – Urząd Miejski w Słupsku s. 213
Prezentacja dla dzieci: Ssaki Morskie – nasi zagrożeni sąsiedzi
Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się co należy zrobić, kiedy zauważy się fokę na plaży. Dzieci będą miały okazję bliżej poznać morświna oraz porozmawiać o zagrożeniach jakie czyhają na ssaki Bałtyku. Spotkanie poprowadzą wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF.

17:00 Plac przed Ratuszem
Nowe miasta kobiet – rola liderek w kreowaniu nowoczesnej polityki miast
W debacie poświęconej zagadnieniu wezmą udział: Joanna Scheuring Wielgus (radna miasta Torunia, prezeska Fundacji Win-Win), Joanna Erbel (aktywistka miejska, działaczka polityczna, socjolożka, feministka), Marta Makuch (prezeska CIO w Słupsku) oraz Beata Maciejewska (pełnomocniczka prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji)

2 czerwca
08:30 – 09:30 – Urząd Miejski w Słupsku s. 211
Prezentacja: Słoneczne szkoły w Słupsku
Spotkanie skierowane do dyrektorów i dyrektorek słupskich szkół. Poprowadzi je Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska. Podczas spotkania omówione zostaną możliwości czerpania energii słonecznej.

10:00 – 11:30 Urząd Miejski w Słupsk s. 212
Inauguracyjne posiedzenie Rady Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta. Wezmą w nim udział eksperci ze Słupska i całej Polski.

12:30 – 15:30 Urząd Miejski w Słupsku s. 211
Słupsk – zielone miasto nowej generacji? Czy takiego miasta chcemy? Spotkanie z ekspertami połączone z prezentacją i diagnozą wyniku badań fokusowych przeprowadzonych wśród słupszczan.
3 czerwca
09:00 – Urząd Miejski w Słupsku s. 211
Wykład: Od kogo zależy zrównoważony rozwój? „Słonie w pokoju, albo wyzwania świata paliw kopalnych”. Prelekcje wygłosi Marcin Popkiewicz, autor książki „Świat na rozdrożu”, dziennikarz. W wykładzie wezmą udział pracownicy Ratusza.

W związku z organizacją Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju słupszczanie muszą przygotować się na utrudnienia. Plac Zwycięstwa zostanie w całości wyłączony z ruchu od godzin wieczornych 30 maja do godzin wieczornych 31 maja.