Bogucka-Skowrońska honorowym obywatelem

Anna Bogucka-Skowrońska odebrała dziś tytuł Honorowego Mieszkańca Słupska. W ten sposób uhonorowano działaczkę opozycji demokratycznej i długoletnią obrończynię praw obywatelskich, a także osobę zasłużoną dla słupskiego samorządu.

Bogucka-Skowrońska honorowym obywatelem

Anna Bogucka-Skowrońska urodziła się w 1943 roku w Radomiu. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1964. Następnie odbyła aplikację sądową i adwokacką. Od 1970 wykonuje zawód adwokata w Słupsku.

Od 1971 do 1981 należała do Stronnictwa Demokratycznego. W 1980 przystąpiła do „Solidarności”, współtworzyła struktury związkowe w regionie słupskim. Została internowana w stanie wojennym na kilka dni jako jedyna kobieta w tym regionie. Po zwolnieniu przewodniczyła Ośrodkowi Słupskiego Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, współpracującym z Komitetem Prymasowskim. Brała udział w kilkudziesięciu procesach politycznych, broniąc społecznie takich działaczy opozycji, jak Lech Wałęsa, Zbigniew Romaszewski, Anna Walentynowicz, Bogdan Lis i inni.

Po 1989 zasiadała w Senacie I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, II kadencji z ramienia Unii Demokratycznej oraz IV kadencji ramienia Unii Wolności, w trakcie której przeszła do klubu senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność.

Pełniła także funkcję sędziego Trybunału Stanu (1993–1997), przewodniczyła rozprawie w sprawie afery alkoholowej. Będąc senatorem III kadencji, reprezentowała izbę wyższą w Krajowej Radzie Sądownictwa. Od 2002 do 2006 przewodniczyła radzie miasta Słupska.

Bogucka Skowrońska

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 bezskutecznie ubiegała się o mandat eurodeputowanej z listy UW, a w wyborach parlamentarnych w 2005 ponownie o mandat senatora z ramienia Partii Demokratycznej. Sprzeciwiając się akcesji PD do koalicji Lewica i Demokraci, w 2006 odeszła z tego ugrupowania wraz z grupą lokalnych działaczy do Platformy Obywatelskiej. Zrezygnowała jednocześnie ze startu w wyborach samorządowych. W 2007 z rekomendacji PO została ponownie sędzią Trybunału Stanu. Trzy lata później powróciła do słupskiej rady miasta, w której zasiadała do 2014. W 2011 z rekomendacji posłów Platformy Obywatelskiej została sędzią Trybunału Stanu na kolejną kadencję.