Ruszają kolejne nabory wniosków

Jak informuje Słowińska Grupa Rybacka rozpoczęto kolejne nabory wniosków. Dodatkowe pieniądze na konkursy to premia za dotychczasową realizację konkursów. Szansę na dofinansowanie będą mieli rybacy oraz osoby chcący rozwinąć bądź też rozpocząć działalność gospodarczą.

Do kogo skierowane są konkursy?

Konkursy skierowane są głównie dla ludności oraz biznesu. Przedsiębiorcy mogą starać się o dotacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, w tym związanej z potencjałem wodnym obszaru. W ramach ostatniego zakresu wsparcie otrzymać mogą również osoby nie prowadzące jeszcze swoich firm, dla których zaplanowano dodatkowo nabory na rozpoczęcie świadczenia usług dla ludności i turystów.

Jaką kwotę mogą pozyskać wnioskodawcy?

Przedsiębiorcy na rozwój swojej działalności mogą uzyskać dofinansowanie do 185 tyś. zł, a wkład własny w inwestycję nie może być mniejszy niż 30% wartości projektu. W przypadku naborów przeznaczonych wyłącznie dla osób planujących rozpocząć działalność przewidziano dotację o wartości 60 tyś. zł bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. Przedstawiciele sektora rybackiego będą mogli wnioskować nawet o 400 tyś. zł, przy czym rybacy przybrzeżni otrzymują wsparcie do 80 % wartości swoich projektów.

SGR - Słowińska Grupa Rybacka
SGR – Słowińska Grupa Rybacka

Kiedy ruszają nabory?

Wnioski na rozwój i podejmowanie działalności będzie można składać od 22 października do 22 listopada, natomiast nabór na dywersyfikację i przedsięwzięcia związane z potencjałem wodnym będzie trwał od 16 września do 10 października. Wcześniej na stronie SGR ukażą się ogłoszenia naborów, a pracownicy poprowadzą szkolenia nt. zasad konkursów i tworzenia wniosków o dofinansowanie.

Warto wiedzieć, że …..
– Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji;
– Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.

Więcej informacji można uzyskać: pod numerem tel. 516 559 181, e-mail: biuro@sgr.org.pl

Fotografia: Marcin Wójcik TECHNET MEDIA