Pedagożka ze Słupska ukończyła szereg kursów online poświęconych nauczaniu zdalnemu

Małgorzata Siupik-Winiszewska, pani pedadog szkolna w Zespole Szkół Informatycznych i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Słupsku, czas pandemii wykorzystuje w sposób aktywny, działając w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Słupszczanka ukończyła szereg interesujących kursów i szkoleń online tematycznie związanych z nauczaniem zdalnym.

Pani Małgorzata ukończyła z powodzeniem kilka kursów i szkoleń online poświęconych zagadnieniom nauczania zdalnego. Szczególnie interesującym doświadczeniem dla pani Małgorzaty był kurs internetowy – „Nauczanie zdalne – wartościowe wsparcie czy konieczność?”, który poprowadził Przemysław Staroń – polski nauczyciel i wykładowca, z wykształcenia psycholog, kulturoznawca, religioznawca i filozof. W 2018 r. został uhonorowany tytułem Nauczyciel Roku.

Staroń to jeden z prekursorów wykorzystywania mediów społecznościowych w polskiej edukacji oraz ceniony popularyzator edukacji filozoficznej w polskim systemie edukacji. Inicjator wielu inicjatyw edukacyjnych i akcji społecznych. Kurs dotyczył przede wszystkim szeroko pojętych zagadnień e-learningu, wykorzystywania narzędzi cyfrowych w nauczaniu zdalnym i budowania relacji w cyfrowym świecie. Podczas szkolenia przedstawiono najlepsze platformy e-learningowe, aplikacje i inne pomocne narzędzia. Starano się odpowiedzieć m.in. na pytanie – jak realizować podstawę programową przy zastosowaniu e-learningu.

Małgorzata Siupik - Winiszewska
Małgorzata Siupik – Winiszewska

Pedagożka ze Słupska uczestniczyła również w interesującym seminarium internetowym pod hasłem – „Edukacja zdalna na SPEcjalne zamówienie”. Podczas szkolenia kładziono nacisk na rolę pedagogów i nauczycieli wspomagających w zakresie wspierania uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami (i nie tylko) w edukacji zdalnej, planowanie pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia we współpracy z innymi osobami w szkole (dyrektor, wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi) oraz konieczność współpracy z rodzicami. Ponadto przedstawiono pomysły, narzędzia i sposoby pracy zdalnej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami.

Kolejne szkolenie online, w którym uczestniczyła nauczycielka, podejmowało temat – „Wychowawcza online – czy warto ją prowadzić i jak to zrobić po nowemu?”. Podczas kursu próbowano odpowiedzieć na szereg pytań: na czym może polegać rola wychowawcy w przygotowaniu uczniów i uczennic (a także rodziców) do edukacji zdalnej, jak komunikować się z wychowankami i po co, jakie cele edukacyjne i wychowawcze możemy jako wychowawcy realizować w czasie edukacji zdalnej, co może się zadziać na godzinie wychowawczej online?