Będą pieniądze na remonty i budowę nowych dróg w regionie

Ponad 46 mln złotych dofinansowania na inwestycje w powiatach: słupskim, bytowskim i lęborskim!

Decyzją Premiera Mateusza Morawickiego do regionu słupskiego, lęborskiego i bytowskiego trafią kolejne rządowe pieniądze na cele drogowe. Informacje o tym przekazał Piotr Müller, poseł ze Słupska i rzecznik prasowy rządu.

Premier przyznał powiatom: słupskiemu, lęborskiemu i bytowskiemu kwotę ponad 46 mln złotych na realizację 32 inwestycji. Aż 12 mln z tego dofinansowania to dodatkowe finanse przyznane decyzją Premiera.

Bardzo ważnym było dla mnie poparcie Premiera Mateusza Morawieckiego w kwestiach dotyczących finansowania dróg w moich rodzinnych stronach. – powiedział Piotr Müller, poseł ze Słupska i minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Tylko dzięki realnym środkom uzyskanym na remonty dróg lokalnych możemy zadbać o lepsze warunki dla życia naszych rodzin i lokalnego biznesu – podkreślił Piotr Müller.

[the_ad id=”10952″]

Powiat słupski, Słupsk i gminy: ponad 24,7 mln zł dofinansowania 12 inwestycji na lata 2020-21

Do Słupska, powiatu słupskiego i gmin na jego terenie trafi ponad 24,7 mln złotych, a zrealizowanych zostanie 12 inwestycji. Na poziomie Kancelarii Premiera zdecydowano, że trzy z nich:
• poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Osowo i Warcino;
• przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino-etap 3 końcowy;
• przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213;
otrzymają aż 75% dofinansowania, zamiast 50% jak to się dzieje w innych przypadkach.

Ponadto z listy rezerwowej na listę podstawową została przeniesiona Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 z podziałem na odcinki (skorzystają w szczególności dla mieszkańcy gminy Główczyce i Potęgowo). Na podstawie tej decyzji powiat zyska blisko 5 milionów złotych.

Jestem bardzo szczęśliwy, że mój rodzinny region w tak dużym stopniu skorzysta na tym programie i będzie mógł czerpać z niego korzyści. Cieszę się, że Pan Premier przychylił się do wniosków o rozszerzenie finansowania do regionu słupskiego. – podkreślił Piotr Müller.

Kontynuowane są też dwie realizacje, które ogłaszane były jeszcze 2019. Łączna kwota dofinansowania na lata 2019-2020 to około 4,5 mln. Są to ulica Legionów Polskich w Słupsku oraz ulica Kapitańska w gminie Ustce.

[the_ad id=”10952″]

Powiat bytowski i gminy: ponad 16,5 mln zł wsparcia finansowego 15 inwestycji drogowych

Mimo zarzutów niesłowności wobec rządu, rząd konsekwentnie dąży do celu jakim jest realizacja inwestycji drogowych i dotrzymywanie danego słowa.

Osobiście zabiegałem u Pana Premiera Morawieckiego, aby powiat bytowski pomimo niedopełnienia części formalności w 2019 roku otrzymał środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – podkreśla Müller.

Powiat bytowski oraz gminy otrzymały m.in. środki na realizację inwestycji:
• poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardu technicznego dróg poprzez remont dróg powiatowych nr 1731G i 1735G na terenie Gminy Lipnica;
• remont dróg gminnych na Osiedlu Jeziorki w Bytowie;
• przebudowa drogi gminnej nr 193060G w Dretyniu;
• przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień.

[the_ad id=”10952″]

Powiat lęborski i gminy: prawie 5 milionów złotych dofinansowania 5 inwestycji

W powiecie lęborskim oprócz modernizacji ulic i ciągów komunikacyjnych zostanie zbudowane połączenie drogowo-mostowe ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Czołgistów w Lęborku – budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z mostem na rzece Łebie z dotacją 2 630 672 zł.

Kolejnym projektem, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 062 517 zł jest przebudowa drogi gminnej nr 104054G ul. Kościuszki w Łebie (od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do mostu).

Dodatkowo kontynuowana jest ogłaszana inwestycja w 2019 – przebudowa drogi gminnej ul. Jeziornej w Gminie Wicko.

[the_ad id=”10952″]

Łącznie ponad 46 mln złotych na cele drogowe

Powiaty: słupski, bytowski i lęborski oraz Słupsk otrzymają łącznie ponad 46 mln złotych na lata 2020-2021, z czego o dodatkowych środkach na blisko 12 mln zadecydował Premier Mateusz Morawiecki. Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych zrealizowanych, zostanie 32 inwestycji obejmujących budowę oraz przebudowę istniejących dróg.

Załączniki