Kosmetologię będzie można studiować w Słupsku. Czy to są poważne studia?

Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie kierunku studiów Kosmetologia. Dlatego dopiero teraz rusza rekrutacja na ten kierunek.

Kosmetologię będzie można studiować w Słupsku

W związku z tym od 29 października do 6 listopada br. chętni do podjęcia studiów na tym kierunku mogą jeszcze logować się w systemie E-rekrutacja (https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/) oraz składać niezbędne dokumenty w Biurze ds. Kształcenie i Studentów (ul. Boh. Westerplatte 64, II p., gab 321).

– Komplet dokumentów obejmuje: wydrukowany i podpisany kwestionariusz osobowy (wygenerowany z systemu E-rekrutacja), kopię świadectwa dojrzałości, dowód wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kopię dowodu osobistego oraz jedną aktualną fotografię – mówi Katarzyna Mudryk-Praszczak z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

http://www.apsl.edu.pl/