Drugi etap w kierunku budowy obwodnicy Słupska i Kobylnicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad umieści dzisiaj w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy drogi krajowej nr 21. Trasa zostanie zrealizowana w ramach rządowego „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”.

Cieszę się, że mogę zakomunikować kolejny sukces drogowy dla naszego regionu! Często zakorkowane miasto Słupsk i coraz prężniej rozwijająca się Kobylnica potrzebują obwodnicy. W sezonie letnim ułatwi to przemieszczanie się nie tylko mieszkańcom, ale również wszystkim udającym się nad morze np. do Ustki – podkreśla rzecznik rządu Piotr Müller.

Przygotowanie dokumentacji obwodnicy Słupska i Kobylnicy

Przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy DK21 został wysłany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Trasa powstaje w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Przyszły wykonawca dokumentacji przygotuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. To opracowanie będzie w przyszłości podstawą do realizacji trasy w formule „Projektuj i buduj”.

Piotr Muller
Piotr Müller

Odciążenie Słupska i Kobylnicy

Obecna droga krajowa nr 21 przechodzi przez ścisłe centrum Słupska i Kobylnicy. Celem przygotowania tej obwodnicy jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego, odciążenie tych miast od uciążliwego dla mieszkańców ruchu tranzytowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrona środowiska.

Konsultacje z mieszkańcami

Obwodnica Słupska i Kobylnicy będzie miała parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego wraz z wszelkimi niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. W czasie przygotowywania dokumentacji jest przewidziana organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców, by poznać ich opinie na temat przebiegu i kształtu trasy.