Akademia Pomorska wybrała prorektorów. Wielki powrót prof. Gierczyńskiej

W wyniku dzisiejszego tajnego głosowania Kolegium Elektorów AP wybrało nowych prorektorów, którzy obejmą swoją funkcję wraz z nowym rektorem z dniem 1 września

 

 

– Na stanowisko prorektora ds. kształcenia i studentów wybrana została dr hab., prof. nadzw. Danuta Gierczyńska, zaś na stanowisko prorektora ds. nauki dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksander Astel – informuje Katarzyna Mudryk-Praszczak z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

 

Dr hab., prof. nadzw. Danuta Gierczyńska – absolwenta filologii rosyjskiej w AP w Słupsku (ówczesne WSP), zatrudniona w uczelni od 1986 r. na stanowisku adiunkta, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz  kierownika Zakładu Literaturoznawstwa Rosyjskiego. w latach 1999-2002 pełniła funkcję dziekana Wydziału Filologiczno – Historycznego, w latach 2002 – 2008 rektora AP w Słupsku, zaś od 2008 roku ponownie objęła stanowisko dziekana  Wydziału Filologiczno – Historycznego, które sprawowała przez dwie kolejne kadencje. W kręgu jej naukowych zainteresowań leży literaturoznawstwo rosyjskie oraz komparatystyka literacka.

 

 

Dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksander Astel – absolwent Politechniki Gdańskiej, kierownik Zakładu Chemii Środowiskowej w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska oraz prodziekan na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym, autor wielu publikacji naukowych, które znalazły się  w czasopismach z prestiżowej  „listy filadelfijskiej”. W kręgu zainteresowań naukowych profesora  leży analityka i monitoring chemicznych zanieczyszczeń środowiska.