Refundacje dla pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku

29 kwietnia w godzinach od 10.00 do 13.00 w siedzibie przy ul. Leszczyńskiego 8 Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku organizuje po raz pierwszy Dzień Otwarty dla Pracodawców.

 

– W tym dniu, w jednym miejscu na pracodawców czekać będą pracownicy zajmujący się dostępnymi w urzędzie formami wsparcia dla pracodawców – stażami, pracami interwencyjnymi, doposażeniami stanowisk pracy, wsparciem przy zatrudnieniu bezrobotnego poniżej 30 roku życia – mówi Marcin Horbowy, rzecznik prasowy PUP.

 

Pracodawca może liczyć na pomoc ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie refundacji. Przychodząc na dni otwarte  może on zdecydować czy potrzebuje refundacji  na zakup sprzętu przy tworzeniu dodatkowego stanowiska pracy czy np. stażysty, który przez okres 6 miesięcy będzie otrzymywał stypendium z urzędu pracy, a przez okres stażu będzie mógł się przeszkolić i przysposobić do pracy w firmie.

 

Na miejscu pracodawca uzyska  kompleksową pomoc przy wypełnieniu wniosku na poszczególne formy wsparcia – refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, staż zawodowy, prace interwencyjne czy zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia.