Białostocki Teatr Forma wystąpił w ZSI

W Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku wystąpił Teatr Forma z Białegostoku. Aktorzy zaprezentowali młodzieży dwa spektakle – „Ferdydurke” oraz „Dziady” część III.

– Obydwa spektakle były świetne. „Ferdydurke” – przedstawienie oparte na powieści Witolda Gombrowicza, koncentrowało się wokół problemu tzw. Formy. Aktorzy w interesujący sposób przedstawili naszym uczniom problematykę utworu, przekonywali, że forma jest wynikiem postaw, jakie przybieramy wobec innych ludzi oraz postaw, jakie ci ludzie przybierają wobec nas.

Białostocki Teatr Forma

Świetnie w przedstawieniu została ukazana konwencja, gra pozorów, które jednostka przyjmuje jako wzór zachowania. Dynamiczne przedstawienie było też swego rodzaju zabawą z publicznością. Uczniowie w pewien sposób również mogli poczuć się aktorami. Dodatkowym atutem spektaklu były maski, które doskonale obrazowały proces powstawania stereotypowych klisz, utrudniających codzienną komunikację – mówi Daniel Stawski z słupskiego ZSI.

Białostocki Teatr Forma w ZSI
Białostocki Teatr Forma w ZSI

Białostoccy aktorzy zaprezentowali też młodym słupszczanom drugi spektakl – „Dziady” część III, na podstawie dramatu Adama Mickiewicza. – Aktorzy w niezwykle interesujący sposób ukazali naszej młodzieży problematykę tego trudnego w interpretacji utworu, koncentrując się na najważniejszych scenach dramatu. Wykonawcy skupili się przede wszystkim na dylematach głównego bohatera dramatu, próbując zwrócić uwagę na uniwersalizm przesłania tekstu.

Ponadto nasi goście z Białegostoku umiejętnie połączyli klasyczne przedstawienie teatralne z elementami scenograficznych obrazów oraz ciekawych form lalkarskich. Podsumowując, spektakle były bardzo ciekawe i pouczające, aktorzy grali świetnie i dzięki stworzonej przez nich atmosferze mogliśmy poczuć prawdziwą magię teatru – mówi Daniel Stawski.

Koordynatorem działań wokół organizacji spektaklów była Maja Frąckowiak, nauczycielka języka polskiego w słupskim Zespole Szkół Informatycznych.