SOK – dostaną pieniądze na kulturę

SOK – Słupski Ośrodek Kultury dzięki dotacji od Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016, rozpoczyna w Słupsku realizację programu „Bądź cool-turalnie aktywny”.

SOK – Słupski Ośrodek Kultury

W ramach projektu Słupski Ośrodek Kultury pragnie położyć nacisk na aktywizację środowisk kulturotwórczych wśród studentów, mieszkańców śródmieścia oraz osiedla Piastów.

– Razem z partnerami zadania: Akademią Pomorską, Spółdzielnią Mieszkaniową „Kolejarz” oraz Miejską Biblioteką Publiczną zbadamy zasoby, potrzeby i oczekiwania osób wśród wybranych grup projektowych – informuje Maciej Swornowski z SOK.

– W trakcie badania wykorzystane zostaną metody pomiarowe opracowane przez Zakład Socjologii AP. Do tradycyjnych środków badawczych: ankieta, wywiad itp. włączone zostaną środki animacji kultowej – happeningi, pikniki kulturalne i inne.

Studenci, mieszkańcy śródmieścia i osiedla Piastów

Wiedza zdobywa w ten sposób poza wartością dokumentacyjną pozwoli stworzyć diagnozę potrzeb dla środowisk kulturotwórczych.

Znaleźć ich najsilniejsze strony oraz wytypować te aspekty ich działalności, które wymagają wsparcia instytucjonalnego.

Właściwie ukierunkowana pomoc – podniesienie indywidualnych i zbiorowych kompetencji w zakresie animacji kulturowej stanie się kolejnym etapem projektu.

„Bądź cool-turalnie aktywny” zakończy się rozpisaniem konkursu na projekty kulturalne, stworzone przez mieszkańców Słupska.

Projekty zostaną sfinansowane dzięki dotacji otrzymanej przez Słupski Ośrodek Kultury.

To jakie będą to przedsięwzięcia i jak zostaną zrealizowane, będzie rezultatem a zarazem sprawdzianem skuteczności działań w ramach „Bądź cool-turalnie aktywny”.