Rybacy oraz osoby z sektora okołorybackiego kolejny raz wnioskowali o dotacje

22 grudnia Słowińska Grupa Rybacka zakończyła nabory wniosków o dofinansowanie dla osób związanych z rybactwem. Dla rybaków przewidziano dotację w wysokości 300 tyś. zł oraz 400 tyś zł.

Rybacy wnioskowali o dotację

Konkursy dotacyjne w liczbach

SGR przyjęła 16 projektów. Z największym zainteresowaniem spotkał się nabór związany z dywersyfikacją źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa, w którym złożono 11 wniosków na łączną kwotę wsparcia ponad 3 mln zł. W zakresie rozwijania łańcuchów dostaw produktów rybackich wpłynęło 5 projektów na dotacje o wartości 1,2 mln. Łączna wartość planowanych inwestycji wyniosła ponad 7,5 mln zł.

Na co zostaną przekazane środki?

Tematyka projektów była bardzo różnorodna. Wśród nich znalazły się wnioski na otworzenie wypożyczalni kamperów czy też motocykli, zakup koparki czy też specjalistycznych środków do przewozu ryb.

Osoby związane z rybactwem zainteresowane były głównie rozszerzeniem swojej działalności w kierunku sprzedaży i przetwórstwa ryb lub wykorzystania zasobów morza w działalności turystycznej.

Kiedy zobaczymy efekty

Ocena wniosków zakończy się na początku lutego, kiedy listy wybranych do dofinansowania projektów ukażą się na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej. Większość wnioskodawców zaplanowało rozpoczęcie działań w połowie przyszłego roku, tuż po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Warto wiedzieć, że …

  • Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji;
  • Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.