Oddali ponad 380 litrów krwi

Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku odpowiadają na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK).

W minioną niedzielę 82 przyszłych policjantów poddało się zabiegowi oddania krwi.

Krew od Policji

Ta inicjatywa jest częścią całorocznej akcji „700 litrów krwi na 70-lecie Szkoły Policji w Słupsku”.

Po niedzielnej akcji stacja krwiodawstwa wzbogaciła się o blisko 37 litrów krwi.

380 litrów krwi

Od początku roku krew oddało 842 policjantów. W ten sposób słuchacze chcą pokazać, że służba na rzecz drugiego człowieka to nie tylko pomoc interwencyjna, ale także dzielenie się sobą.

W sumie funkcjonariusze oddali już ponad 380 litrów krwi.

Członkowie policyjnego klubu krwiodawców posiadają już doświadczenie w organizowaniu tak dużej akcji honorowego oddawania krwi.

W 2008 roku przeprowadzono akcję „Twoja krew uratowała życie… ”, w której wzięło udział ponad 1800 osób i zebrano ponad 750 litrów krwi, natomiast po katastrofie kolejowej w Korzybiu, niemal natychmiast policjanci pospieszyli z krwią dla ofiar zderzenia dwóch pociągów.