Najlepszy nauczyciel Pomorza uczy w Słupsku. Co na to uczniowie?

Piotr Sikorski, nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, został zwycięzcą organizowanego przez marszałka województwa pomorskiego konkursu „Nauczyciel Pomorza Roku 2016”.

Tytuł ten marszałek Mieczysław Struk przyznał po raz pierwszy podczas V Forum Pomorskiej Edukacji, które odbyło się 9 listopada 2016 r. w Gdańsku.

Nauczyciel Pomorza

Konkurs „Nauczyciel Pomorza” został zorganizowany z myślą o najwybitniejszych pedagogach, których umiejętność wszechstronnego kształtowania osobowości uczniów – odpowiedzialnych obywateli naszego regionu, zasługuje na wyróżnienie oraz promocję wśród mieszkańców Pomorza.

Celem przeprowadzonego w tym roku po raz pierwszy konkursu było uhonorowanie nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa pomorskiego.

Tych, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny: intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego całego regionu.

– Na ogłoszony przez marszałka konkurs wpłynęło 110 wniosków. Oceniała je komisja, w skład której weszli przedstawiciele: Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Rady Oświatowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, nauczycielskich związków zawodowych, rodziców oraz środowiska akademickiego, organizacji pracodawców, a także mediów  – informuje Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Do tytułu laureata konkursu komisja rekomendowała 10 nauczycieli. Z tego grona marszałek województwa pomorskiego  wskazał Piotra Sikorskiego, który poza tytułem Nauczyciela Pomorza Roku 2016, otrzymał także pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną.

Nagrody trafiły także do czterech wyróżnionych w konkursie nauczycieli. W następnych latach planowane są kolejne edycje tego konkursu.

Piotr Sikorski

Piotr Sikorski – nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, w zawodzie od 28 lat, członek prezydenckiej Rady Edukacji; entuzjasta nowych technologii, które wykorzystuje w codziennej pracy dydaktycznej; jego atutem jest umiejętność zarażania uczniów pasją poznawczą oraz uwrażliwiania na problemy społeczne jego uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych, a także angażują się w pomaganie innym.

Piotr Sikorski od lat jest opiekunem Klubu Europejczyka i Szkolnego Klubu Podróżnika, współorganizuje pikniki naukowe i gry miejskie oraz debaty poświęcone bieżącym wydarzeniom; jest także autorem publikacji „Zapiski starszego belfra”, zawierającej wskazówki i porady metodyczne dla nauczycieli, a także przykładowe programy wychowawcze.