Mieszkańcy powiatu będą zdrowsi. Więcej usług medycznych dla nich

Dzisiaj starosta Zdzisław Kołodziejski i członek zarządu Paweł Lisowski podpisali umowę z marszałkiem Mieczysławem Strukiem
i wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowski. Na mocy umowy Powiat Słupski otrzyma dofinansowanie na rozwój usług społecznych.

 

W rozstrzygniętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursie na realizację lokalnych usług społecznych dofinansowanych zostanie 29 projektów.  Wartość wszystkich projektów to 52 069 389,60 PLN a kwota dofinansowania 49 465 920,11 PLN.

 

W skali województwa 3836 potrzebujących osób skorzysta z unijnej pomocy. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na kluby aktywności dla seniorów, zajęcia dla dzieci, pomoc rodzinom wielodzietnym oraz wsparcie asystenta dla osób z niepełnosprawnościami.

– Powiat Słupski otrzymał 95% dofinansowania ma projekt Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim. Wartość projektu: 701 498,66 zł – informuje Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego. – Projekt skierowany jest do 32 rodziców zastępczych, 32 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 28 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Zaplanowane działania mają na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych oraz przeciwdziałanie ich wypaleniu zawodowemu, wsparcie psychoedukacyjne dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych usamodzielnianych wychowanków.

Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum pomocy Rodziny w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju ,,Inspiracje” oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku.