Los trasy S6 pozostaje niepewny. Będzie trasa przez Słupsk?

Dzisiaj w Krakowie podczas obrad Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko miał zostać przedstawiony projekt wykreślenia z wykazu dużych projektów odcinków trasy S6. Ostatecznie jednak temat nie trafił pod głosowanie.

Los trasy S6 pozostaje niepewny

Przypomnijmy: rząd miał w planach usunięcie z wykazu dużych projektów odcinków S6 pomiędzy Koszalinem a Lęborkiem, ale pod presją Komisji Europejskiej oraz samorządowców, którzy zapowiedzieli swój liczny udział w czwartkowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego POIiŚ, cofnięto tę decyzję.

Na obradach Komitetu Monitorującego zjawili się m.in. samorządowcy ze Środkowego Pomorza.

Już pod koniec ubiegłego roku marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wystosował apel w sprawie trasy S6 do Prezesa Rady Ministrów. Pod apelem podpisało się ok. 20 tys. osób.

W październiku br. marszałek Struk wraz z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem wystosowali kolejny apel do członków KM POIiŚ. Marszałkowie podkreślili wagę i znaczenie tej inwestycji dla całego Pomorza i wyrazili sprzeciw wobec planów wykreślenia jej z wykazu dużych projektów.

Priorytetowa inwestycja komunikacyjna dla całego regionu

Trasa S6 jest priorytetową inwestycją komunikacyjną dla całego regionu. Ma połączyć byłe miasta wojewódzkie: Słupsk i Koszalin ze stolicami regionów Szczecinem i Gdańskiem. Jest również istotnym połączeniem, które ma poprawić dostępność portów w Kołobrzegu, Darłowie, Ustce i Łebie.

– Ostatnia decyzja Komitetu Monitorującego to jedynie wstrzymanie zawieszenia projektu. Co absolutnie nie oznacza, że trasa S6 dostała „zielone światło”. Głosowanie zostało zawieszone i musimy konsekwentnie walczyć o budowę tej trasy – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk