Kierowcy narzekają na skrzyżowanie Sobieskiego-Szczecińska: „Bezsensowny buspas”

Słupszczanie twierdzą, że skrzyżowanie ulic Szczecińskiej i Sobieskiego zostało źle przebudowane. Chodzi o buspas, który powstał na ul. Sobieskiego. Zdaniem kierowców nie ma on żadnego uzasadnienia i tylko powoduje korki w godzinach szczytu.

 
W tej sprawie słupscy kierowcy wysyłają pisma do Zarządu Infrastruktury Miejskiej domagając się zmian i proponując nowe rozwiązania: „Aktualnie został tam dobudowany dodatkowy pas ruchu dla skręcających w prawo, jednak została ograniczona możliwość korzystania ze skrajnego pasa wyłącznie dla potrzeb autobusów. Skutek jest taki, że inne pojazdy skręcające w prawo w dalszym ciągu w tzw. godzinach szczytu komunikacyjnego blokują dość długi odcinek ulicy Sobieskiego, w tym rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego – Sobieskiego.

 

Tymczasem skrajny BUS-pas jest niewykorzystany. Liczba autobusów korzystających z BUSpasa jest na tyle niewielka, że – moim zdaniem – nie ma żadnego uzasadnienia dla uprzywilejowania ruchu dla tych pojazdów (które i tak muszą odstać w kolejce, zanim do BUSpasa dojadą). Udostępnienie skrajnego pasa wszystkim pojazdom usprawni i dwukrotnie przyspieszy przejazd pozostałych pojazdów przez skrzyżowanie Sobieskiego – Szczecińska.

 
Propozycja wydaje się zasadna tym bardziej, że po zakończeniu budowy tzw. Ringu i przywróceniu komunikacji miejskiej przez ulicę Grottgera i Koszalińską część autobusów (np. linie 2 i 8) i tak nie będą korzystać z BUS-pasa, ponieważ musiałyby później zmieniać pas ze skrajnego prawego na skrajny lewy na bardzo krótkim odcinku ulicy Szczecińskiej (między Sobieskiego i Grottgera). Założyć należy, że autobusy skręcające w Grottgera na Sobieskiego będą zajmować pas drugi od prawej, ponieważ pozwoli to na bezkolizyjny wjazd na pas ulicy Szczecińskiej przeznaczony dla skręcających w lewo w ulicę Grottgera.” – napisali słupscy kierowcy w liście do ZIM.

 
Słupski ZIM zaznacza, że przebudowa nie jest już możliwa, bo inwestycja została wykonana z pieniędzy Unii Europejskiej i przy takich projektach nie można zmieniać nic przez pięć lat. Ponadto władze miasta zaznaczają, że w Słupsku będzie powstawać coraz więcej bus pasów, aby promować w ten sposób transport zbiorowy.

 

 

„ Propozycja taka została już wcześniej złożona przez samych kierujących i Komendę Miejską Policji w Słupsku. Aktualnie inwestycja jest w trakcie realizacji i odbiorów końcowych. Projekt trwa do 30 listopada, a rozliczenie finansowe do 15 grudnia. Nie ma możliwości dokonywania zmian, które są  niezgodne ze Studium Wykonalności, które jest załącznikiem umowy na dofinansowanie projektu wartego 38 mln zł. Ciągłość projektu wynosi 5 lat – odpowiada Marcin Grzybiński, kierownika ZIM Słupsk.

 

„Jednym z założeń i efektów produktu było „promowanie innowacyjnych rozwiązań  technicznych,  np.  poprzez  zachęcanie  do rozwijania  systemów  zarządzania  ruchem  zapewniających  priorytet  w  ruchu  środkom transportu publicznego, stosowania systemów sterowania dyspozytorskiego dla pojazdów transportu publicznego z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej, rozwijania dynamicznych  systemów  informowania  pasażerów  itp. – w  ramach  przedsięwzięcia planuje  się  wprowadzenie  systemu  priorytetów  dla  komunikacji  publicznej  poprzez budowę  dwóch buspasów  oraz  odpowiednie  dostosowanie  sygnalizacji  świetlnej. Wdrożony zostanie kompleksowy system nadzoru ruchu i elektronicznej informacji pasażerskiej oraz utworzone Centrum Nadzoru Ruchu ZIM Słupsk.

 
Przebudowa  skrzyżowania  ulic  Szczecińskiej –  Sobieskiego –  Krzywoustego (pas drogowy) zakłądała:
przebudowę  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniu  ulic  Szczecińskiej – Sobieskiego – Krzywoustego – Grotterga,  na  sygnalizację  z  priorytetem  dla  pojazdów  komunikacji miejskiej,
remont  nawierzchni  skrzyżowania  i  dobudowa  lewego  pasa  ruchu  (w  pasie  zieleni)  w celu wyodrębnienia z istniejącej  jezdni buspasa do skrętu w prawo z ul. Sobieskiego w ul. Szczecińską,
przebudowa zatok przystankowych zlokalizowanych w ul. Szczecińskiej, uwzględniająca ich wydłużenie wraz z przebudową przystanku dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
budowa wiaty przystankowej wraz z możliwością jej oświetlenia,
przebudowa  istniejącego  uzbrojenia  terenu  kolidującego  z  projektowana  przebudową skrzyżowania,
wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z projektem zieleni,
wykonanie i odtworzenie zieleńców,
oznakowanie docelowe.”

W związku z polityką miasta idącą w kierunku nadawania priorytetów komunikacji zbiorowej zasadnym jest raczej zastanowienie się jak wcześniej zmodyfikować organizację ruchu, żeby była czytelna dla kierowców i nie powodowała aktualnych utrudnień. Niestety funkcjonowania ronda w tak bliskiej odległości od dwóch skrzyżowań z sygnalizacją świetlną powoduje zamieszanie. Jednym z możliwych wariantów rozwiązania sytuacji może być np. stworzenie sygnalizacji świetlej na rondzie jednak jest to ostateczność. Kwestia ta zostanie poruszona na zespole BRD przy Prezydencie Miasta i tam wypracowane rozwiązanie zostanie poddane dalszym konsultacjom.”

 
Dziękuję bardzo za Pana mail i jeżeli miałby Pan przemyślenia nad zmianą organizacji ruchu, która nie idzie w kierunku likwidacji buspasa z chęcią weźmiemy ją pod uwagę.