Będzie rewitalizacja Słupska. Są na to pieniądze

Słupsk zdobył ponad 1,8 miliona złotych dofinansowania z kasy Unii Europejskiej na projekt rewitalizacji miasta. Jako jedyne miasto w województwie pomorskim Słupsk został objęty patronatem ministerstwa infrastruktury i rozwoju.

 

 

Pod koniec maja ubiegłego roku Miasto przystąpiło do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. Efekty dofinansowanych projektów będą stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział ponad 240 miast, a do drugiego etapu przeszło 57 miast, w tym Słupsk.

 

 

Reklama - Podnośnik koszowy w SłupskuPodnośnik koszowy Słupsk

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło listę projektów wybranych do dofinansowania. Słupski projekt pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” opiewający na kwotę 2 066 400,00 zł, znalazł się w gronie 20 najlepszych Miast i uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 859 760,00 zł, co stanowi 90 % planowanych wydatków.

 

– Otrzymanie dofinansowania pozwoli nam opracować szereg dokumentów w tym dokumentów strategicznych (m.in. polityki rozwiązywania problemów społecznych), dokumentacji technicznych, dokumentów planistycznych, analiz (np. rynku nieruchomości ze szczególnym naciskiem na rynek lokali mieszkaniowych i usługowych) dedykowanych obszarowi rewitalizacji tj. obszarowi Śródmieścia i Podgrodzia – informuje Marek Biernacki, wiceprezydent Słupska. – A to z kolei pozwoli nam aplikować o środki UE m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na konkretne prace i zadania z zakresu rewitalizacji. Warto podkreślić, że Miasto Słupsk jest jedynym Miastem w Województwie Pomorskim objętym patronatem ministerstwa – zaznacza Biernacki.

 

 

W ramach projektu Słupsk chce również opracować wzorcowy Gminny Program Rewitalizacji, który stanowić będzie podstawę działań służących ożywieniu społecznemu i gospodarczemu centrum miiasta.

 

 

W celu wzmocnienia aktywności społecznej magistrat realizować będzie wspólnie ze społecznością lokalną niewielkie inwestycje „na podwórkach” w ramach programu „małych grantów”.

Reklama