258 ochotników – elewów służby przygotowawczej złożyło uroczystą przysięgę wojskową

W piątek, 5 lutego, 258 ochotników- elewów służby przygotowawczej  złożyło uroczystą przysięgę wojskową na sztandar Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

258 ochotników

Uroczysty apel z okazji złożenia przysięgi wojskowej przez elewów służby przygotowawczej odbył się na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce w  obecności licznie zgromadzonych gości. Przysięgę od marynarzy przyjął komendant CSMW kmdr Robert Kozacki. Zaszczytu złożenia ślubowania na sztandar dostąpili marynarze elewi: Edyta Korczak, Adam Góral, Weronika Reglińska, Artur Szatkowski.

W trakcie ceremonii elewi osiągający najlepsze wyniki w szkoleniu zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi: mar. elew Aneta Badek, mar. elew Mateusz Graczykowski, mar. elew Marcin Górecki, mar. elew Bartosz Jasiecki, mar. elew Patryk Kołtyn, mar. elew Radosław Kostuch, mar. elew Marlena Wołyniec.

– Serdecznie gratuluję Wam, pasowania na żołnierzy Rzeczypospolitej, które zawsze było zarówno dla młodych jak i starszych pokoleń głębokim osobistym przeżyciem niezależnie od epoki historycznej – podkreślił komandor Kozacki. Życzył również elewom wielu sukcesów i odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań. Podziękował rodzicom za wychowanie synów i córek, a także za wpojone im wartości moralne, które zaowocowały odpowiednią postawą i zaangażowaniem w służbie wojskowej.